846466dc7144fcb0d1eb222a6933747b.jpg
8cef9c6859e40aea6f8d7be8f90029c4.jpg
b08e3c455d7eda7aa543693f99006173.jpg
Новини
Admin

Admin

Сьогодні, о 10й годині, в Сергіївської селищної раді відбулася робоча зустріч голови селищної ради Вовченко І.В. з головами Приморської, Миколаївської та Базар’янської сільських рад. На зустрічі обговорювалась можливість об’єднання територій наших рад у об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у смт. Сергіївка.

Результатом зустрічі  стала згода о необхідності проведення депутатських нарад, та громадських слухань щодо добровільного об’єднання територіальних громад на місцях найближчим часом.

РІШЕННЯ № 857 51 позачергова  сесія VII скликання від 01.11.2019 року 

Про затвердження Порядку проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад

З метою створення нормативно-правової бази для реалізації законного права мешканців територіальної громади смт Сергіївка на участь в обговоренні ініціативи, перспектив, наслідків і прийнятті рішень з питання добровільного об’єднання територіальної громади смт Сергіївка з суміжними територіальними громадами, взаємодії органів місцевого самоврядування, що враховує взаємні інтереси та виключає виникнення соціальних конфліктів,  відповідно до частини 4 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад.

2.Начальнику загального відділу Сергіївської селищної ради  (Костюк І.С.) висвітлити зміст даного рішення у засобах масової інформації та опублікувати його на офіційному сайті  Сергіївської селищної ради.

3.Рішення набирає чинності з дня його опублікування.

4.Рішення 60-ї  позачергової сесії Сергіївської селищної ради від 30.07.2015 року № 681 визнати таким що втратило чинність.

5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань законності, депутатської діяльності та етики.

Селищний голова І.В.Вовченко

 

Додатокдо рішення сесії селищної ради від 01.11.2019 року № 857.

Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад

1. Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад (далі – Порядок) визначає механізм проведення громадського обговорення та основні вимоги до його організації та розгляду узагальнених пропозицій (зауважень) під час розгляду питань про добровільне об’єднання територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Порядок є нормативно-правовим актом, розробленим відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР, Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 №157-VIII.

2. Метою цього Порядку є створення нормативно-правової бази для реалізації законного права мешканців територіальної громади смт Сергіївка на участь в обговоренні ініціативи, перспектив, наслідків і прийнятті рішень з питання добровільного об’єднання територіальної громади смт Сергіївка з суміжними територіальними громадами, взаємодії органів місцевого самоврядування, що враховує взаємні інтереси та виключає виникнення соціальних конфліктів.

3. Предметом громадського обговорення є пропозиції, заявлені відповідно до ст.5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 №157-VIII, про добровільне об’єднання територіальної громади смт Сергіївка з суміжними територіальними громадами.

4. Реалізація цього Порядку направлена на вирішення наступних завдань:інформування громадськості про ініціативи та пропозиції щодо добровільного об’єднання територіальної громади смт Сергіївка з суміжними територіальними громадами;з’ясування громадської думки з предмету та питань, що виносяться на громадське обговорення;прийняття рішення з обговорюваного питання.

5. Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні особи, що є членами територіальної громади смт Сергіївка, залучені організаторами громадського обговорення фахівці, запрошені організаторами обговорення представники суміжних територіальних громад та/або посадові особи їх органів самоврядування.

6. Громадське обговорення передбачає:

1) оприлюднення інформаційного повідомлення про проведення громадського обговорення;

2) опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених пропозицій (зауважень) з питань громадського обговорення;

3) узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення.

7. Громадське обговорення може проходити у формі (конференція, форум, громадські слухання, засідання за круглим столом, збори, зустрічі,), виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості зацікавлених учасників та організаційних можливостей виконавчих органів селищної ради.

8. Громадське обговорення проводиться протягом 30 днів з дня надходження (реєстрації виконавчими органами селищної ради) пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад. У разі, якщо 30-й день припадає на вихідний (субота, неділя) або святковий неробочий день, громадське обговорення повинно бути проведене не пізніше останнього робочого дня в межах встановленого 30-ти денного строку.

9. Організація та проведення громадського обговорення, опрацювання та узагальнення його результатів забезпечується загальним відділом Сергіївської селищної ради, яке виступає організатором громадського обговорення.

10. З метою проведення громадського обговорення селищний голова приймає розпорядження відповідно до положень Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Розпорядження селищного голови повинно містити питання, що виноситься на громадське обговорення, дату, час, місце та строк його проведення, форму проведення та склад робочої групи з організації проведення громадського обговорення.У разі проведення громадського обговорення у формі конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю у розпорядженні селищного голови визначається особа, відповідальна за ведення протоколу.

11. Робоча група з організації проведення громадського обговорення:оприлюднює інформацію про пропозицію щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад та про призначення громадського обговорення;сповіщає ініціатора пропозиції (за виключенням випадків, коли ініціатором такої пропозиції є селищний голова) про проведення громадського обговорення;реєструє, розглядає та узагальнює пропозиції громадськості;здійснює підготовку відповідей на пропозиції, зауваження учасників громадського обговорення;оприлюднює результати громадського обговорення.

12. Повідомлення про пропозицію щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад та проведення громадського обговорення оприлюднюється протягом 10-ти днів з дня надходження пропозиції шляхом опублікування такої інформації на офіційному веб-сайті Сергіївської селищної ради.

13. Повідомлення про пропозицію щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад повинно містити:

1) інформацію про зміст пропозиції;

2) відомості про ініціатора пропозиції;

3) інформацію про місце, дату і час громадського обговорення пропозиції;

4) інформацію про форму громадського обговорення;

5) порядок та строк надання пропозицій, зауважень тощо до пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад;

14. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.Пропозиції (зауваження) реєструються робочою групою.Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

15. У ході проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю у рамках громадського обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються всі пропозиції (зауваження). Головуючим у перелічених формах громадського обговорення може бути селищний  голова.Протокол підписується головуючим та особою, відповідальною за ведення протоколу.

16. Робоча група з організації проведення громадського обговорення протягом 2 днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються зміст питання, що виносилося на громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського обговорення.

17. Звіт підписується усіма членами робочої групи та надається селищному голові для винесення його разом із пропозицією на розгляд чергової сесії селищної ради для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад.

18. Оприлюднення результатів громадського обговорення здійснюється шляхом опублікування на офіційному веб-сайті Сергіївської селищної ради.

 

 

1 листопада, о 10й години, в приміщенні Сергіївської селищьної ради відбулася позачергова 51 сесія депутатів VII скликання. Дивіться відеозапис сесіі:

 

Сьогодні відбулося офіційне відкриття нового бювету в центрі селища Сергіївка по вул. Молодіжній (колишня Комсомольська), тепер мешканці довколишніх будинків будуть забезпечені якісною питною водою. Відсутність бювету в центральній частині селища було багаторічної проблемою - ще при будівництві бювету на житловому масиві, мешканцям центру був обіцяний бювет, але коштів на нього не знаходилося. Потім будівництво бювету було включено в передвиборчу програму селищного голови Вовченко І.В.. І ось, гроші селищною радою були виділені, підрядник виконав всі роботи на «відмінно» і центр селища прикрасився симпатичною, акуратною будівлею бювету, а навколишні мешканці отримали чисту питну воду .

Шановні мешканці будинку №15 по вулиці Чорноморської. Зараз проводяться роботи по заміні вікон під’їздів вашого будинку. Будьте обережні і уважні пересуваючись вздовж ньго найближчим часом!

Керуючись  пунктом 8 частини 3 статті 42, частиною 4 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

1.Скликати  п’ятдесят першу позачергову  сесію Сергіївської селищної ради VII скликання 01 листопада 2019 року о 10.00 год. в приміщенні селищної ради (вул. Гагаріна, 3).

2.Рекомендувати для розгляду на пленарному засіданні п’ятдесят першої позачергової сесії Сергіївської селищної ради VII скликання наступні  питання:

2.1. Про внесення змін і доповнень до рішення Сергіївської селищної ради від 19.12.2018 року № 670–VII «Про бюджет  смт Сергіївка на 2019 рік». 

2.2. Про затвердження Порядку проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних  громад.

Селищний голова І.В.Вовченко

 

Зараз проходить капітальний ремонт сходинок буднику №18 по вул. Гагаріна. До цього часу під’їздні сходинки були в аварійному становищі и завдавали небезпеки мешканцям будинку. Сергіївською селищною радою були виділені кошти, необхідні для проведення ремонту і заключено договір на виконання цих робіт з підрядником.

Шановні мешканці будинків 3-5-7 по вулиці Чорноморської. Зараз проводяться роботи по заміні вікон під’їздів будинку №3. Будьте обережні і уважні пересуваючись вздовж цього будинку найближчим часом!

Ремонт по вул. Л. Українки закінчено!

Створенно у розділі - : новини
on 28/10/2019

Закінчено капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Л.Українки. Підрядник виконав усі роботи вчасно і якісно. Нажаль, виділених в цьому році коштів, не вистачило на всю протяжність і маленьку ділянку, наприкінці вулиці, було вимушено відложено на початок наступного року.

Шановні мешканці курорту Сергіївка!

В четвер, 31 жовтня, о 10й годині, в приміщенні амбулаторії відбудеться виїзний прийом офтальмолога (окуліста).