846466dc7144fcb0d1eb222a6933747b.jpg
8cef9c6859e40aea6f8d7be8f90029c4.jpg
b08e3c455d7eda7aa543693f99006173.jpg
Новини

Аналіз впливу регуляторного акту до проекту рішення виконавчого комітету Сергіївської селищної ради «Про встановлення тарифів на послуги та орендної плати за надання торгових місц(площ) комунального підприємства «Курорт–Сервіс»»

(0 votes)
Створенно 
on 10/12/2017

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

 

Керуючись  законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні» ,комунальне підприємство підготувало та подало на розгляд виконавчого комітету Сергіївської селищної ради  розрахункові матеріали розмірів тарифів на послуги за користування торговими місцями (площами).

На підставі звернення КП « Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради» розроблено проект рішення виконавчого комітету Сергіївської селищної ради «Про  встановлення  тарифів на послуги та орендної плати за надання торгових місць (площ) комунального підприємства « Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради», який передбачає встановлення тарифів. Даний регуляторний акт розроблений на виконання та з дотриманням вимого Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».      Проблема, яку пропонується розв’язати – це утримання та обслуговування торгових місць.

 Необхідно зазначити, що тарифи на платні послуги ринку за своїм економічним змістом є джерелом для забезпечення покриття витрат пов’язаних з діяльністю ринкового господарства, його належного утримання і розвитку відповідно до чинного законодавства.

Розмір плати за послуги, що надаються ринком повинен відшкодовувати витрати на створення і утримання ринку (торгових місць) в належному технічному та санітарному стані, забезпечувати сплату обов’язкових податків і зборів та оптимальну рентабельність( планова рентабельність становить до 20%).

Незалежно від групи товарів вартість утримання торгового місця повністю залежить тільки від обсягу наданих послуг розрахованих в залежності від площі торгового місця, оскільки витрати розподілені прямо пропорційно площі торгового місця. Запровадження єдиного тарифу за економічними розрахунками  дозволить підприємству функціонувати та забезпечувати баланс інтересів як підприємців (надання, встановлення додаткових торгових місць, проведення реконструкції), підприємству (отримання прибутку) так і державі (своєчасний та повний розрахунок з бюджетами всіх рівнів).

Застосування запропонованих тарифів повинно забезпечити відшкодування витрат, яке дозволить підтримувати територію ринку в належному санітарно-технічному і протипожежному стані відповідно до вимог чинного законодавства, а передбачений у розрахунку рівень рентабельності – забезпечувати розвиток матеріально-технічної бази підприємства.

 

2. Метою  регулювання є:

 

-          Метою прийняття даного регуляторного акта є надання якісних послуг, за економічно обґрунтованою платою, яка забезпечить повне відшкодування витрат ринків, що є об’єктивною умовою їх самоокупної роботи;

-         Відкритості та прозорості структури тарифів для субєктів господарювання  с.м.т. Сергіївка;

-         Поліпшення рівня обслуговування населення ;

-         Своєчасна і повна сплата заробітної плати , податків, зборів, та платежів КП « Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради»;

-         Упорядкування відносин між фізичними особами та суб’єктами господарювання, що здійснюють підприємницьку діяльність та КП     «Курорт- Сервіс» Сергіївської селищної ради»;

-          Отримання коштів на оновлення та реконструкцію ринків, його благоустрій та технічне  оснащення.

 

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення мети.

 

З метою самоокупності господарської діяльності  підприємство встановлює тарифи на зазначені послуги, що є єдиним шляхом функціонування підприємства. Забезпечення належного функціонування підприємства, санітарно-гігієнічного стану, поліпшення благоустрою території, поліпшення якості обслуговування суб’єктів господарювання та відвідувачів ринку потребує  капіталовкладень.

Альтернативними способами досягнення встановлених цілей пропонуються наступні:

- Перша альтернатива: не встановлювати тарифи за послуги ринку. Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки ставить під загрозу функціювання самого комунального підприємства в цілому, позбавляє можливості встановити економічно  обґрунтовані тарифи .

         -Друга альтернатива: прийняти запропоноване рішення по встановленню тарифів. Дана альтернатива ,встановлення економічно обґрунтованих тарифів дозволить надавати своєчасні, якісні платні послуги субєктам господарювання, а також беззбитково для КП «Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради»  функціонувати .

 

 

4. Механізм розв’язання проблеми

 

 Для розв’язання проблеми пропонується затвердити економічно обґрунтовані тарифи, розраховані на підставі чинної законодавчої бази та реальних витрат на їх надання комунальним підприємством.

 Тарифи на послуги ринку в умовах ринкової економіки, визначаються рядом зовнішніх та внутрішніх факторів.

Основними складовими собівартості послуг ринків є:

-                     заробітна плата працівників;

-                     нарахування на заробітну плату;

-                     комунальні послуги;

-                     податки та збори;

-                     інше.

 

Посадові оклади розраховані з дотриманням державних мінімальних гарантій з питань оплати праці та згідно з Колективним договором. 

Після покриття всіх першочергових потреб ринку, кошти будуть направлятися на реконструкцію та модернізацію матеріально-технічної бази ринку та підвищення якості послуг.

Механізмом розв’язання проблеми є встановлення шляхом аналізу економічно обґрунтованого розміру плати на послуги ринку.

Ступінь ефективності даного регуляторного акту буде оцінюватися за результатами аналізу діяльності суб’єкта господарювання та дотримання ним вимог запропонованого регуляторного акта.

 

5. Обгрунтування можливості досягнення  цілей у разі прийняття регуляторного акту.

 

 

Досягнення поставленої мети у разі ухвалення запропонованого регуляторного акта можливе через обґрунтовану мотивацію суб’єктів господарювання і громадян виконувати встановлені вимоги.

Приведення у відповідність до чинного законодавства та обґрунтованих економічних показників тарифів комунального підприємства.

На дію запропонованого регуляторного акту можуть вплинути зміни в чинному законодавстві, а саме підвищення мінімальної заробітної плати, зростання тарифів на комунальні послуги і т.д.

 

 

 

6. Очікувані результати від прийняття запропонованого  регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат.

 

Застосування тарифу,     який пропонується встановити, дозволить КП   «Курорт-Сервіс»  Сергіївської селищної ради» підтримувати територію ринків в належному стані ,  надасть можливість створити належні умови для продавців і покупців у процесі купівлі-продажу товарів ,а передбачений у розрахунку рівень рентабельності забезпечити розвиток матеріально-технічної бази підприємства.

У разі прийняття запропонованого проекту регуляторного акту очікується  встановлення чіткої та прозорої процедури оплати .

 

 

Сфера впливу регуляторного акту.

 

 

Сфери впливу

Вигода

Витрати

1. Сергіївська селищна рада

-  виконання повноважень щодо встановлення й узгодження тарифів.

 

- витрати робочого часу повязані з підготовкою регуляторного акту та виконання його вимог.

2. Для КП « Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради

 

- встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги і орендної плати за надання торгових місць (площ).

- стабілізація фінансово-господарської діяльності ринку (запланований рівень рентабельності 20%);

- отримання додаткових коштів на модернізацію матеріально-технічної бази, благоустрою, покращення якості обслуговування суб’єктів господарювання  та покупців.

- оплата комунальних послуг;

- виплата заробітної плати;

-виплати  податків та зборів;

3. Для  суб’єктів господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Для населення

 

- ведення господарської діяльності на належно облаштованих торгових місцях ;

- прозорість, економічно обґрунтований рівень плати за послуги, участь в обговоренні проекту регуляторного акта, надання пропозицій та зауважень;

- Можливість одержання якісних послуг та кращого рівня обслуговування.

-оплата послуг КП  «Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради» за економічно обґрунтованими тарифами.

 

 

 

 

 

 

Відсутні.

 

Порівнявши вигоди і витрати, що виникають внаслідок впровадження регуляторного акта маємо позитивний соціально-економічний ефект, та робимо висновок про доцільність встановлення тарифів .

Розрахунок розміру встановленого тарифу  в (додатку1).

Дія регуляторного акта на суб’єктів господарювання характеризується наступними показниками:

ü    збереження робочих місць для суб’єктів підприємницької діяльності;

ü    ведення підприємницької діяльності в належно облаштованих торговельних місцях

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

 

Термін дії запропонованого регуляторного акту необмежений , проте можливий вплив зовнішніх чинників, а саме внесення змін до законодавчих і нормативно-правових актів, підвищення мінімальної заробітної плати, зростання тарифів на комунальні послуги та послуги сторонніх організацій, у такому разі регуляторний акт буде переглянуто із внесенням до нього відповідних змін або його скасування.

Доповнення будуть вноситись після внесення змін до чинного законодавства України та у разі потреби – за підсумками аналізу відстеження його результативності.

 

 

8. Показники результативності регуляторного акта

 

Показники результативності регуляторного акту виключно статистичні дані:

-  Розмір надходжень до КП « Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради» від сплати тарифів.

Дія регуляторного акта поширюється на суб'єктів господарювання, а також населення, яке є споживачами послуг  ринків.

Виконання вимог регуляторного акта не потребує від суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких він поширюється, додаткових витрат не передбачених законодавством України.

 

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом аналізу фінансових показників діяльності підприємства.

Стосовно даного регуляторного акту послідовно здійснюватиметься базове, повторне та періодичне відстеження його результативності шляхом використання статистичних та аналітичних даних.

Базове відстеження результативності даного регуляторного акту буде проводитись через 6 місяців після затвердження даного регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності вказаного регуляторного акта буде здійснено не пізніше двох років після набрання чинності регуляторного акта ,за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з дня виконання заходів повторного відстеження результативності цього акта , та кожні наступні три роки.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

Тарифи  на  обслуговування  території  ринку  для  будівель та земельних ділянок, що розташовані  в  межах ринку

 

 

Тариф,

 грн./м²  на місяць 

 
 
 

Будівлі, кіоски, павільйони

 

18,00

 

Столи

 

15,00

 

Виїзна торгівля

20,00

 

Складські приміщення

7,75

 

 

Остання модифікація Пятница, 02 Февраль 2018 13:44