846466dc7144fcb0d1eb222a6933747b.jpg
8cef9c6859e40aea6f8d7be8f90029c4.jpg
b08e3c455d7eda7aa543693f99006173.jpg
Регуляторна політика

Затвердження правил благоустрою

12-ї сесії Сергіївської селищної ради V скликання244

19 жовтня 2007 року

 

 

«Про затвердження «Правил благоустрою,
санітарного утримання територій,
забезпечення чистоти та порядку в межах смт Сергіївка»

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Сергіївської селищної ради № 248 від 05.09.2007 року «Про Правила благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти та порядку в межах смт Сергіївка», керуючись пп. 44 п. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сергіївська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити «Правила благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти та порядку в межах смт Сергіївка».
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, торгівлі та соціального захисту населення (Стеценко Ю.Г.)

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА підпис О.Ю.ШЕЛЕСТЕНКО

печатка

 

Копія вірна

Секретар селищної ради

 

___________ Г.О.Таран

Додаток

До рішення селищної ради
від __________№________

ПРАВИЛА

благоустрою, санітарного утримання

територій, забезпечення чистоти та порядку

в межах смт Сергіївка.

Ці Правила визначають правові, екологічні, економічні, соціальні та організаційні заходи благоустрою смт Сергіївка і спрямовані на створення сприятливих умов для життєдіяльності людини.

Правила також регулюють права, обов’язки та відповідальність суб’єктів в сфері благоустрою смт Сергіївки , забезпечення на його території чистоти і порядку.

1. Загальні положення.

Правовою основою прийняття та дії Правил є Закони України: «Про благоустрій населених пунктів», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про дорожній рух», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ і організацій за правопорушення в сфері містобудування», «Про охорону культурної спадщини», «Про рекламу», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

Постанова КМУ від 15.06.2006 року №826 «Порядку визначення відновної вартості об’єктів благоустрою», «Положення про порядок встановлення та закріплення меж прибудинкових територій існуючого житлового фонду від 5.10.1996 року», Постанова КМУ від 01.08.2006 року №1045 «Порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах»

ДСТУ 3587-97 «Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану», Кодекс України про адміністративні правопорушення,

Санітарні правила і норми №4630-88 «Охорона поверхневих вод від забруднення» від 04.07.1988 р., Санітарні правила і норми №4631-88 «Охорона прибережних вод морів від забруднення в місцях водокористування населення» від 06.07.1988 р.,

Постанова Верховної Ради України №265 від 04.03 2004 року «Про схвалення Програми поводження з твердими побутовими відходами»

Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів №173 від 19.06.1996 р.; Санітарні правила утримання територій населених місць №4690-88 від 05.08.1988 р.; Санітарні правила по охороні атмосферного повітря населених місць №4946-89 від 16.05.1989 р.

Правила благоустрою смт Сергіївка передбачають:

розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території у належному стані, її санітарного стану, очищення, збереження об'єктів загального користування а також природних ландшафтів та інших природних комплексів;

створення умов для реалізації прав суб'єктами у сфері благоустрою міста; організацію благоустрою міста;

забезпечення безпечних та безперешкодних умов дорожнього руху;

встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою смт Сергіївка; обов’язкове виконання підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності та громадянами рішень селищної влади, її виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови, прийнятих з питань благоустрою території селища.

Контроль за виконанням Правил здійснюється Сергіївською селищною радою, її виконавчим комітетом, КП «УКГ смт Сергіївка», управлінням містобудування і архітектури, земельними, санітарними, природоохоронними органами, органами Міністерства внутрішніх справ України та іншими уповноваженими органами і посадовими особами, а також громадськими організаціями.

2. Суб’єкти та об’єкти у сфері благоустрою смт Сергіївка

  1. Суб'єктами у сфері благоустрою міста є Сергіївська селищна рада її виконавчий комітет, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення та громадяни.

  2. До об’єктів благоустрою населених пунктів належать:

2.2.1. Території загального користування, а саме:

парки (культури та відпочинку, спортивні, дитячі, історичні, національні), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

пам’ятки культурної та історичної спадщини;

майдани, площі, бульвари, проспекти;

вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

пляжі;

інші території загального користування.

 1. Прибудинкові території.

 2. Території будівель та споруд інженерного захисту територій.

 3. Території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

До об'єктів благоустрою можуть належати також інші території в межах міста.

3. Права і обов'язки підприємств, установ

та організацій у сфері благоустрою смт Сергіївка.

3.1. Підприємства, установи та організації у сфері благоустрою міста мають право:

3.1.1. Брати участь у розроблені планів соціально-економічного розвитку смт Сергіївка та заходів з благоустрою його території.

3.1.2. Брати участь в обговорені проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з благоустрою міста.

3.1.3. Вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушеннями правил благоустрою території міста або що призводять до нецільового використання;

3.1.4. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи.

3.1.5. Вносити на розгляд селищної ради та її виконавчих органів пропозиції щодо поліпшення благоустрою міста.

3.2. Підприємства, установи та організації у сфері благоустрою смт Сергіївка зобов’язані:

3.2.1. Утримувати в належному стані території, надані їм у встановленому законом порядку.

3.2.2. Утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об’єкти благоустрою (їх частини)

3.2.3. У процесі утримання об’єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані.

3.2.4. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, встановлених законодавством України.

3.3. Для збору сміття на території підприємств встановлювати типові урни і контейнери, їх кількість, а також відстань між ним визначається керівництвом підприємств, виходячи з розміру території підприємства, напрямку його діяльності, кількості працюючих та відпочиваючих.

3.4. Збір, збереження, видалення і знешкодження промислових відходів, у т.ч. токсичних речовин, здійснювати відповідно до правил роботи з такими речовинами.

3.5. Суб’єкти господарювання, підприємства торгівлі і громадського харчування повинні забезпечити наявність 2-х урн встановленого зразка при вході до свого підприємства, робити їх очищення в міру накопичення, але не рідше одного разу в день.

3.6. Підприємства зобов'язані прибрати територію вулиць, бульварів, парків, скверів та інших місць після закінчення тимчасової торгівлі з пересувних візків, лотків, контейнерів для морозива, чи іншого торгівельного устаткування.

3.7. Власники таксофонів зобов'язані своєчасно робити заміну розбитого скла, очищення таксофонів, усунення сторонніх написів, фарбування і промивання кабін.

3.8. Суб'єкти господарювання зобов'язанні укладати договори на санітарне очищення, збирання та вивіз твердих побутових відходів (далі ТПВ) з власних, прилеглих закріплених за ними територій, або здійснювати прибирання власними силами у встановленому цими правилами порядку, маючи підтверджуючі документи на прийом ТПВ.

3.9. Суб'єкти, які хазяюють зобов’язані утримувати в зразковому порядку тимчасові об'єкти обслуговування населення і малі архітектурні форми, своєчасно робити їх поточний ремонт і фарбування відповідно до затвердженого проектом або паспортом зовнішньої обробки, виданим управлінням архітектури і містобудування.

3.10. Виконавчі схеми інженерних мереж після проведеної реконструкції або інших робіт виконавці зобов'язані представити а управління архітектури та містобудування для внесення змін на планшетах топографічної зйомки.

3.11. Проводити чищення скла і вітрин не рідше одного разу на два тижні у літній період, та не рідше одного разу на місяць у зимовий період, а у випадку більш інтенсивного забруднення, частіше.

3.12. Вичищати урни в міру забруднення, але не рідше одного разу на день.

3.13. У міру забруднення, але не рідше одного разу на день робити прибирання власної прилеглої території.

3.14. Власники кафе, відкритих літніх майданчиків, зобов'язані розміщати в необхідній кількості туалети і проводити їх обслуговування.

3.15. Встановлення громадських туалетів погоджується з санепідемстанцією, вони розміщуються на відстані не менш, як 50 м від місць масового зосередження людей, з розрахунку одне місце на 500 чоловік.

3.16. Біля кожної малої архітектурної форми має бути штучне освітлення, а навколо неї дорожнє покриття удосконаленого типу. Біля малої архітектурної форми їх власники встановлюють урну для сміття.

3.17. Основне прибирання має здійснюватися до 9.00 години ранку. У теплий час року проводиться полив зелених насаджень.

3.18. Зібране опале листя вивозиться на спеціально відведені ділянки. Спалювання опалого листя і випалювання сухої рослинності на території міста забороняється.

 

4. Обмеження при використанні об'єктів благоустрою.

Забороняється:

  1. Виконувати, без спеціального письмового дозволу земельні, будівельні, монтажні роботи для усіх випадків.

  2. Несвоєчасне та неякісне прибирання вулиць, провулків, майданчиків, бульварів, тротуарів, парків, скверів, зупинок пасажирського транспорту, території навколо будинків, зелених смуг, у т.ч. від снігу, льоду; територій, що прилягають до територій підприємств, установ, організацій, розташованих у межах смт Сергіївка (незалежно від форм власності), а також несвоєчасне вивезення з зазначених територій харчових залишків, будівельного, побутового, негабаритного сміття, сухих та зламаних дерев, пнів, гілля, скошеної трави, листя, снігу, льоду, піску, тощо.

  3. Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків.

  4. Зберігати та складувати будівельні матеріали (блоки, плити, пісок, жорства, щебінь, глина) на прибудинкових територіях довше трьох діб.

  5. Забруднювати вулиці, майдани, бульвари, зони відпочинку населення, пляжі, інші території, а також звалювати побутове та будівельне сміття і різного виду залишки в невизначених місцях та їх несвоєчасне прибирання.

  6. Трясіння килимів, одягу чи викидання будь-яких речей, виливання води та інших рідин з балконів, вікон, будинків, автомобілів.

  7. Утримання в незадовільному санітарному стані будинків, споруд, огорож, балконів, торгових та побутових павільйонів, кіосків, телефонних кабін, огорож, вітрин.

  8. Самовільне переобладнання, будівництво, розширення та реконструкція громадянами та юридичними особами балконів, лоджій, установлення покрівлі, ґрат, екранів, наметів, куренів, висадження зелених насаджень, городництво, розбиття газонів в невизначених для цього місцях.

  9. Захаращення вулиць, майданів, територій навколо будинків, парків, скверів спорудами, конструкціями, речами, матеріалами, а також вивезення в невідведені для цього місця відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг.

  10. Встановлення, розміщення та будівництво побутових і торгових павільйонів, вагончиків, кіосків, лотків, гаражів,
   контейнерів, сараїв, ємкостей та підсобних приміщень без відповідних дозволів.

  11. Порушення правил проведення робіт при реконструкції та ремонті підземних інженерних мереж і робіт, пов’язаних з ремонтом дорожнього покриття, а саме: відсутність огорожі і освітлення в нічний час місць розкопу, пішохідних містків, невстановлення попереджувальних знаків.

  12. Несвоєчасне встановлення кришок люків колодязів підземних комунікацій, а також несвоєчасний ремонт та очищення зливових каналізацій.

  13. Несвоєчасне виконання робіт по відновленню благоустрою території після планових та аварійних розкопів.

  14. Закопування в землю використаних матеріалів, залишків виробництва, побутового та будівельного сміття, розчинів, сумішей, бетону, тощо.

  15. Самовільно, без погодження з державною автоінспекцією, встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху, встановлення тимчасових та постійних огорож, які перешкоджають проїзду автотранспорту.

  16. Влаштовувати стоянки суден, катерів, інших моторних плавучих засобів у межах територій пляжу

  17. В'їзд транспортних засобів до пляжної, паркової та інших зон відпочинку населення.

  18. Виїзд автотранспорту з відкритого ґрунту на проїжджу частину автошляху без попередньої мийки, що спричиняє забруднення автошляху, тротуару, тощо.

  19. Виконувати будь-які дії, що наносять шкоду об’єктам благоустрою селища, його санітарному стану та навколишньому природному середовищу.

  20. Самовільно розміщати будь-які споруди, конструкції, матеріали на інженерних мережах та в їх захисних смугах, або вести на них господарську діяльність.

  21. Самовільно підключатися до інженерних мереж будь-якого призначення.

  22. Використовувати земельні ділянки не по цільовому призначенню.

  23. Самовільно займати земельні ділянки.

  24. Без дозволу управління архітектури та містобудування, а також узгодження з організаціями і підприємствами, у віданні яких знаходиться житловий фонд, інженерні комунікації і мережі, проводити роботи, пов’язані з переустаткуванням, реконструкцією основних конструктивних елементів будинків, інженерних комунікацій і мереж, у т.ч. систем інформаційних комунікацій і устаткувань.

  25. Порушувати встановлені стандарти, норми і правила під час будівництва, реконструкції і експлуатації об’єктів або будівель, засмічувати територію за огородженнями цих об’єктів і будівель, у т.ч. ґрунтом, сміттям, тощо, які утворилися при виконанні відповідних робіт.

  26. Перевезення сипучих матеріалів повинні здійснюватися на спеціально обладнаних або ретельно укритих автомобілях. Маршрути руху узгоджуються з КП «УКГ смт Сергіївка та Державтоінспекцією.

  27. Не допускати транспортування сміття, паперу, сипучих матеріалів відкритим способом або таким чином, що призводить до їхнього розкручування або розносу.

  28. Самовільно створювати, пошкоджувати або знищувати газони, дерева, кущі, тощо, наїжджати транспортними засобами на зелені насадження, клумби, квітники, декоративні та інші елементи благоустрою.

  29. Заїжджати автотранспортом на тротуари (крім випадків, передбачених Правилами дорожнього руху), пішохідні доріжки, зелені зони і паркуватися на них.

  30. Залишати транспортні засоби на вулицях селища і внутрішньоквартальних проїздах, таким чином, щоб вони заважали проїзду спецтранспорту та прибиральній техніці.

  31. Здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, інших механізмів у невідведених для цього місцях.

  32. Розводити вогнища, спалювати листя, гілки, відходи виробництва, а також сміття в контейнерах і урнах.

  33. Використовувати не за призначенням контейнери для збору сміття і твердих побутових відходів (будівельних матеріалів, при ремонтах, гілки, стару побутову техніку, меблі, сміття, траву).

  34. Самовільно без дозволу виконкому селищної ради встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, а також розміщати (розклеювати) оголошення, афіші, листівки, плакати у невідведених для цього місцях.

  35. Без дозволу проводити торгівлю з лотків, причепів, столиків, візків у невідведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу

  36. Перевищувати максимальний рівень шуму, встановлений СанПІН №30/7-84 при роботі обладнання, вентиляційних систем, радіоприймачів, телевізорів, гучномовних установок, музичних інструментів та інших засобів індивідуальної трудової діяльності.

  37. Використовувати гучномовну апаратуру на відкритому і закритому концертному і танцювальному майданчиках, в установах громадського харчування (ресторани, бари, кафе), ігорних будинках та установах культури без організації заходів, щодо забезпечення нормативних рівнів шуму, встановлених СанПІН №3077-84.

  38. Використання будь-яких видів музичного супроводження, організація феєрверків використання піротехнічної продукції після 22.00 годин.

  39. Приводити собак і кішок у місця загального користування, магазини, їдальні, дитячі площадки, бульвари, пляжі, сквери, сади, вигулювати собак у місцях, непередбачених для цього, а також не дотримуватись вимог безпеки людей (короткий повідець, намордник), допускати забруднення собаками і кішками сходин, дворів, вулиць.

  40. Створювати несанкційні смітники.

  41. Викидати на вулицю пакувальну тару, недопалки та інші предмети.

  42. Виконувати видалення сухих дерев, обрізати сухі гілки на деревах, прочищати крони дерев без відповідного дозволу.

  43. Забороняється стоянка автомобільного транспорту в невстановлених місцях.

  44. Проводити заправку, мити, ремонтувати автомашини, мотоцикли та інші автотранспортні засоби на територіях, прилеглих до будинків, житлових масивів, на тротуарах та інших спеціально для цього не відведених місцях, крім аварійних випадків.

  45. Робити надписи на тротуарах, стінах будівель і спорудах, крім випадків виняткової громадської необхідності.

  46. Забороняється скидати в контейнери для твердих побутових відходів будівельного сміття та відходи від домашніх тварин і птиці.

 

5. Прибирання та утримання смт Сергіївка у належному санітарному стані.

  1. Прибирання територій смт Сергіївка здійснюється щодоби і виконується, як правило, у період найменшої інтенсивності руху транспортних засобів і пішоходів.

  2. Проходження межі ділянок прибирання встановлюють виконавчі органи селищної ради чи підприємства визначені цими органами. Громадяни проводять прибирання на прибудинкових територіях, які знаходяться перед їхніми садибами до зеленої зони, що проходить вздовж проїжджої частини, включаючи тротуар. Інші суб’єкти благоустрою проводять прибирання на закріплених територіях своїми двірниками до осьової лінії проїжджої частини (додаток №2).

  3. При організації вуличної торгівлі, у т.ч. під час проведення масових заходів, власники об'єктів тимчасової торгівлі, що отримали дозвіл на торгівлю зобов'язані заключити з спеціалізованими підприємствами договори на вивіз сміття і встановити тимчасові сміттєзбиральники для його накопичення. Без укладення договорів торгівля забороняється.

  4. Уздовж однієї вулиці, площі, урни (сміттєзбиральники) повинні встановлюватися єдиного зразку.

  5. Утримання територій і об'єктів селищної інфраструктури, їх благоустрій, забезпечення чистоти і порядку покладається на суб'єктів благоустрою населених пунктів, якими є: виконавчі органи Сергіївської селищної ради, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадян, а саме:

   1. Прибудинкових територій, у т.ч. їх часток (території житлової забудови і внутриквартальні проїзди), прилегла тротуарів, розташованих у межах наданої дислокації уздовж забудови (далі - прибудинкові території) на власників (орендарів) житлових будинків, КП «УКГ смт Сергіївка, тощо.

   2. Території, що знаходяться в комунальній власності, території загального користування (вулиці, шляхи, в межах селища, парки, сквери, бульвари, набережні, пляжі, а також пустирі, береги водойм (далі - території загального користування) - на спеціально уповноважені організації у межах дислокації прибиральних площ.

   3. Території підприємств, а також прилеглих до них ділянок, у випадку відсутності на цих ділянках інших підприємства житлових будинків іншої власності - на ці підприємства;

   4. Території, розташовані в радіусі до 15 метрів від підприємств, закладів, тимчасових торгівельних павільйонів, лотків, встановлених відповідно до рішення виконавчого комітету селищної ради чи розпорядження селищного голови, - на власників цих об'єктів. Ці межі визначаються на вже діючі об’єкти, та під час надання погодження на розміщення об’єкту;

   5. Території відведені під будівництво, з моменту реєстрації договору оренди землі, на підприємства і громадян, яким відведені земельні ділянки, а також на виконавців будівельних робіт.

  6. Всі види розкопок для розміщення і ремонту будівельних споруд, комунікацій на території смт Сергіївка виконуються тільки з дозволу КП «УКГ смт Сергіївка», в якому мають бути зазначені умови та обов'язкові терміни виконання робіт на ім’я яких видано дозвіл на розкопки та проведення підземних робіт (з обов'язковим погодженням з ДАІ, РЕМ, СЕС, Одеською філією ВАТ «Укртелеком», ЦЕЗ №1). Якщо після поновлення дорожнього покриття утворюється просадка, то всі додаткові роботи по їх ліквідації виконуються тими особами, які отримували дозвіл на розкопки.

  7. Роботи з усунення наслідків аварій, пов'язані з розкриттям території загального користування, демонтажем споруд, розпочинаються негайно з обов'язковим подальшим оформленням дозволу на виконання робіт.

  8. Підприємства, об'єднання громадян, приватні особи, власники приватних будівель зобов'язані укладати договори з спеціалізованими підприємствами на вивіз сміття і встановлення сміттєзбиральників для його накопичення.

  9. Відповідальним за санітарний стан місць для збору сміття є КП «УКГ смт Сергіївка», працівники якого мають після очищення контейнера від сміття, прибрати територію в радіусі 5 м від контейнерних майданчиків (або в радіусі 10 м при відсутності таких).

  10. Вивезення великогабаритних побутових відходів проводиться за рахунок їх власників або самостійно. Не дозволяється накопичення зазначених відходів на вулиці більше однієї доби. За самовільне викидання великогабаритних речей на прилеглу територію відповідальність несуть їх власники, а якщо вони не встановлені - юридичні особи, за якими закріплена дана територія.

  11. Прибирання території житлової забудови, двірських територій (пішохідні доріжки, дитячі ігрові майданчики, спеціальні майданчики для збирання сміття) і внутрішньоквартальних проїздів включає підмітання з подальшим вивезенням сміття на смітник, а в зимовий період також збирання снігу й усунення наслідків ожеледі.

  12. Сніг забирається і згрібається до бордюру за допомогою снігоприбиральних машин або ручних інструментів з подальшим вивозом. Застосування хімічних реагентів для збирання та складання снігу й льоду на проїжджу частину забороняється.

  13. Переміщення, перекидання і складування сколеного льоду і забрудненого снігу на зонах зелених насаджень забороняється.

  14. Боротьба з ожеледдю на пішохідних доріжках, тротуарах і внутрішньоквартальних проїздах проводиться з використанням інертних фракційних матеріалів (пісок, дрібні висівки кам'яних матеріалів і шлаку) без домішки солі (натрію хлористого). При їх відсутності зледенілі внутрішньоквартальні проїзди, як виняток, допускається посипати піщано-сольовою сумішшю за умови, що вона не потрапить на площу зелених насаджень.

  15. Зливостоки своєчасно очищуються від накопиченого сміття. Скидання сміття в зливостоки забороняється.

  16. Заправляти поливо-мийні і підмітально-прибиральні машини технічною водою з відкритих джерел, водойм можна тільки за узгодженням із санепідемстанцією.

  17. Під час проведення дезінсекції по боротьбі з АБМ (американським білим метеликом) та при проведенні антималярійних заходів, суб’єкти благоустрою приймають пайову участь в оплаті даних робіт.

  18. Відлов безпритульних тварин на прибудинкових та інших територіях проводиться за рахунок суб’єктів благоустрою, на території яких вони знаходяться.

  19. В період проведення двомісячника з благоустрою та наведення санітарного стану на території міста у поточному році на території прилеглої до земельної ділянки об'єкту виконувати: побілку бордюрів, дерев, висів газонної трави, насадження дерев, чагарників, весняних квітів, обрізання і прочищення живих огорож чагарників та дерев, ремонт доріжок і майданчиків, очищення газонів від листя і сміття, ремонт фасаду, встановлення урн для сміття, освітлення вуличної території по периметру будівлі.

  20. Робітники кіосків, павільйонів зобов'язані утримувати в належному санітарному стані орендоване місце і прилеглу територію в радіусі 15 м. Відповідальність за це також несуть організації, яким належать дані споруди.

  21. При ожеледиці та снігопаді в стислий термін забезпечити очистку снігу, криги і посипати піском території прилеглих до їх будівель, приміщень майданчиків, торгових точок, присадибних ділянок.

  22. Забезпечити на договірній основі, силами обслуговуючого підприємства вивезення побутових відходів за погодженим графіком.

  23. Утримувати у робочому стані контейнери для побутових відходів і сміттєзбірників без їх переповнення та забруднення території.

 

6. Парки, сквери.

  1. У парках і скверах встановлюються урни з розрахунку одна урна на кожні 800 кв. м площі. На бульварах і головних алеях парків і скверів урни розташовуються через кожні 40 м.

  2. Усі власники об'єктів обслуговування населення: магазинів, наметів, тентів, рекламних щитів, торговельних рядів, зобов'язані робити прибирання не тільки біля своїх споруд, але і прибирати прилеглу територію на відстані до 15 м з благоустроєм: посівом газонів, створенням квітників, висадженням дерев, встановленням турнікетів, укладанням тротуарної плитки, встановленням урн, освітленням прилеглої території та інших заходів.

  3. У господарській зоні парків і скверів, на спеціальних площах на відстані не менше, як 50 м від місць масового зосередження відпочиваючих (танцювальні майданчики, естради, фонтани, головні алеї, видовищні павільйони), встановлюються проміжні сміттєзбиральники для тимчасового збору сміття.

  4. Кількість сміттєзбиральників визначається з розрахунку середнього накопичення сміття за три доби.

 

7. Пляжі.

  1. Технічний персонал пляжу до його відкриття проводить основне прибирання берега, роздягалень, туалетів, зеленої зони, дезінфекцію туалетів. Вивозити зібрані відходи дозволяється до 8.00 години ранку.

  2. Урни розташовувати на відстані 3-5 м від смуги зелених насаджень і не менше 10 м від урізу води, вони розташовуються з розрахунку не менше однієї на 1600 кв. м території пляжу. Відстань між встановленими урнами не повинна перевищувати 40 м.

  3. Контейнери місткістю 0,75 куб. м слід встановлювати з розрахунку один контейнер на 3500-4000 кв. м площі пляжу.

  4. На територіях пляжів влаштовувати громадські туалети з розрахунку одне місце на 75 відвідувачів. Відстань від громадських туалетів до місця купання повинна бути не менше 50 м і не більш 200 м.

  5. На території пляжу встановлюються фонтанчики з підведенням питної води, відповідної вимогам ДСТУ «Вода питна». Відстань між фонтанчиками не повинна перевищувати 200 м.

  6. Відкриті та закриті роздягальні, павільйони для роздягання, гардероби миються щодня із застосуванням дезінфікуючих розчинів.

  7. Щорічно пляж підсипати чистим піском або галькою.

  8. За наявності спеціальних механізмів на піщаних пляжах не рідше одного разу на тиждень проводити механізоване рихлення поверхневого шару піску з видаленням зібраних відходів. Після рихлення пісок необхідно вирівнювати.

  9. У місцях, призначених для купання, категорично забороняється прати білизну і купати тварин.

8. Лікувальні установи.

  1. На території лікувальних установ встановлюються урни.

  2. Технічний персонал медичної установи зобов'язаний щодоби випорожнювати, мити, дезінфікувати урни і площадки під ними.

  3. Викидання медичних відходів, непридатних ліків, порожніх ампул, шприців у сміттєзбиральники загального користування забороняється.

 

9. Ринки

  1. Території ринків (у т.ч. господарські площадки з розташованими на них сміттєзбиральниками і мийками), під’їзні дороги і підходи повинні мати тверде покриття (асфальт, замощення) з ухилом, що забезпечує стік зливової і талої води Господарські майданчики необхідно розміщати на відстані не менш 30 м від місць торгівлі.

  2. На кожні 50 кв. м площі уздовж лінії торгівельних прилавків встановлюються урни на відстані одна від однієї не більш, як 10м, а на кожних 200 кв. м - сміттєзбиральник ємкістю 100 л. Відстань між сміттєзбиральниками повинна бути не більше, ніж 20 м. На ринках площею 0,2 га і більше зібране на території ринку сміття необхідно розміщувати в контейнерах. Для збирання харчових відходів встановлюються спеціальні ємкості.

  3. Територія ринків обладнується госпфекканалізацією і водопроводом, а також організованим відводом поверхневих вод.

  4. Громадські туалети (каналізовані або з непроникними вигрібними ємкостями) влаштовуються на відстані не менш 50 м від місць торгівлі, кількість розрахункових місць у них повинно бути не менше одного на кожні 50 торговельних місць.

  5. На ринках встановлюється один санітарний день у тиждень для прибирання і дезінфекції території.

  6. За вимогою СЕС на ринках проводиться позачерговий санітарний день.

  7. Технічний персонал ринку після його закриття зобов'язаний робити основне прибирання території. Протягом робочого дня проводиться патрульне прибирання і випорожнювання заповнених сміттєзбиральників.

  8. У теплий час року територія ринку з твердим покриттям щодоби миється.

  9. Стихійна торгівля на прилеглій до ринку території заборонена.

 

10. Будівельні майданчики.

Забудовник зобов’язаний:

  1. До початку земляних і будівельних робіт забезпечити огородження будівельного майданчика відповідно до типового проекту.

  2. Забезпечити спорудження захисних навісів над місцями проходу пішоходів і освітлення території.

  3. Встановити інформаційні стенди при в'їзді на територію будівельного майданчика з ескізом проекту, його назвою, термінами початку і завершення будівництва, прізвищем і контактними телефонами замовника, підрядчика і при наявності субпідрядника.

  4. Забезпечити цілодобову охорону об’єкта.

  5. Встановити на виїзді з території будмайданчика спеціальну установку з оборотним водопостачанням для миття машин, що виїжджають з майданчика.

  6. Не допускати виїзд автотранспорту з будівельного майданчика без його попереднього миття.

  7. Забезпечити необхідний санітарний стан на території будівельного майданчика, у місцях відпочинку і прийому їжі будівельниками.

  8. Не допускати (без відповідного дозволу і тільки тимчасово) звалення для постійного зберігання будівельного сміття, землі, а також їхнього нагромадження як на території будівельного майданчика, так і за її межами.

  9. Не допускати звалення побутового сміття.

  10. Забезпечити розвантаження будівельного сміття і сипучих будматеріалів тільки за допомогою спеціальних рукавів або коробів.

  11. Не допускати перевезення (транспортування) будівельного сміття (відходів), а також сипучих матеріалів, відкритим способом.

  12. При проведенні ремонтних (реставраційних) робіт фасадів, будинків, споруджень використовувати захисну плівку, відповідно до проекту організації робіт.

  13. Не допускати порушення благоустрою навколо території будівництва.

 

11. Проведення «санітарних п’ятниць».

  1. Для контролю за санітарним утриманням селища КП «УКГ смт Сергіївка» проводить «санітарні п'ятниці».

  2. «Санітарні п’ятниці» проводяться кожну останню п'ятницю місяця.

  3. Директор КП «УКГ» та представники КП «УКГ смт Сергіївка», майстер по благоустрою, члени адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сергіївської селищної ради проводять рейди з перевірки санітарного стану території громади, на яких розміщені магазини, школи, дитячі садки, підприємства і організації та за порушення правил благоустрою мають видавати приписи на їх усунення, а також, відповідно Кодексу України «Про адміністративні правопорушення», складати протоколи про порушення правил благоустрою населених пунктів Сергіївської територіальної громади. Для забезпечення проведення санітарних п'ятниць КП «УКГ смт Сергіївка» надає транспорт.

  4. Підсумки проведення санітарних п'ятниць, на яких обов'язково мають бути присутні всі представники КП «УКГ смт Сергіївка», майстри по благоустрою, а також інші особи - проводяться кожну останню п'ятницю місяця о 15.00 в актовому залі Сергіївської селищної ради. Контроль за проведенням санітарних п’ятниць веде перший заступник селищного голови, за проведення засідань адміністративної комісії - відповідає голова адмінкомісії.

  5. Про результати кожної санітарної п’ятниці доповідати письмово селищному голові.

 

12. Відшкодування збитків, завданих об’єкту благоустрою.

  1. Збитки, завдані об’єкту благоустрію в результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню в установленому порядку.

  2. Оцінка завданих збитків проводиться балансоутримувачем у разі:

   1. протиправного пошкодження чи знищення елементів благоустрою;

   2. пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:

 • ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою;

 • здійсненні ремонту інженерних мережах.

 • видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників.

 • прокладанні нових інженерних мереж.

 • виконанні інших суспільно необхідних робіт.

 

  1. У випадках пошкодження чи знищення елементів благоустрою, визначених пунктом 2 частини Другої цієї статті, винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження і відновлює елементи благоустрою власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем. перераховує на його рахунок суму відповідної вартості.

  2. У разі, якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об’єктах або, якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об’єкта благоустрою.

 

13. Відповідальність за порушення правил благоустрою смт Сергіївка

Відповідно до ст. 152 Кодексу України „Про адміністративні правопорушення» до адміністративної відповідальності за порушення Правил благоустрою територій населених пунктів Сергіївської територіальної громади притягаються громадяни та посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;

- перелік органів і посадових осіб, уповноважених складати протоколи на порушників Правил благоустрою Сергіївської громади, визначаються додатком №5;

- застосування адміністративного стягнення за порушення Правил не звільняє винну особу від відшкодування вартості робіт з приведення об’єктів у первісний стан, а також відшкодування майнового і немайнового збитку, скоєного винними у порушені особами;

- шкода завдана в наслідок порушення правил благоустрою смт Сергіївка підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забрудненням навколишнього середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі, шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням органу місцевого самоврядування одного квадратного метра території міста або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об’єкта благоустрою або довкілля;

- відповідальність за порушення Правил, скоєне неповнолітніми, несуть у встановленому законодавством України порядку їхні батьки, піклувальники або керівники дитячих установ.

Вважати відповідальними за утримання у чистоті місцевих об’єктів і дотримання встановленого санітарного порядку:

- на ділянках житлових будинків, які відносяться до комунальної власності, відомчі, двірські території і внутрішньоквартальні проїзди, у межах віднесених до житлових будинків - представники КП «УКГ смт Сергіївка», товариств співвласників квартир багатоквартирних будинків;

- на ділянках, що прилягають до територій підприємств, суб’єктів господарської діяльності - керівники підприємств, установ, організацій, навчальних закладів або інші посадові особи, суб’єкти господарської діяльності;

- на придомових територіях, що належать громадянам на праві особистої власності та прилеглі до них ділянки, тротуари - власники будинків;

- на вулицях, майданах і тротуарах, закріплених за комунальним підприємством – КП «УКГ смт Сергіївка»;

- на території парків, скверів, бульварів, газонів і інших зелених зон - КП «УКГ смт Сергіївка» та інші підприємства й організації, за якими закріплені дані об’єкти;

- на водоймах, а також територіях прибережних смуг і водоохоронних зон - підприємства, організації, відомства у віданні яких вони знаходяться, а також підприємства, закріплені рішенням виконавчого комітету селищної ради;

- на територіях, відведених під забудову - керівники підприємств, організацій у чиєму віданні знаходяться ці земельні ділянки;

- на територіях, що прилягають до павільйонів, кіосків інших торгівельних об’єктів - власники даних об'єктів;

- на територіях паркувань, автостоянок, гаражів, тощо - балансоутримувачі організацій, що експлуатують дані об’єкти;

- на територіях в’їздів і виїздів з АЗС, заправних комплексів та прилеглих територій, під'їздів до них - балансоутримувачі зазначених об’єктів;

- на прилеглих територіях, на яких розміщені об’єкти реклами (в радіусі 5 м)- власники рекламоносіїв;

- на територіях установки таксофонів - власники таксофонів;

- на зупинках транспорту - підприємства, визначені рішеннями виконавчих органів місцевої влади;

- на територіях, що прилягають до трансформаторних підстанцій, розподільних підстанцій (пунктах) - електропостачальні організації;

- на територіях, що прилягають до теплових пунктів - підприємства теплових мереж;

- на територіях санітарно-захисних зон магістральних водоводів - власники цих водоводів;

- на територіях, розташованих в санітарній зоні підприємств - відповідальність несуть керівники цих підприємств;

- за своєчасне прибирання і очищення канав, труб, дренажів, призначених для відводу поверхневих і ґрунтових вод з вулиць і доріг, очищення колекторів дощової й зливової каналізації, зливостоки, відповідальність несе КП «УКГ смт Сергіївка», товариств співвласників багатоквартирних будинків на території підприємств і організацій - підприємства, організації та власники будинків;

- на кінцевих зупинках і місцях відстою пасажирського транспорту, розміщення урн у зазначених місцях, проводиться відповідно до плану-схеми закріплених територій, затверджених виконавчим комітетом селищної ради з укладанням відповідних договорів, відповідальність за це несуть суб’єкти підприємницької діяльності;

на ділянках проміжних зупинних комплексів пасажирського транспорту і розміщення контейнерів у зазначених місцях, у випадку наявності на цих зупинних комплексах комерційних структур - несуть ці структури.

Всі керівники підприємств та організацій, незалежно від форм власності, учбові та інші заклади, власники кіосків, приватних будинків, зобов'язані на прилеглих територіях, виконувати наступні роботи:

• оформити архітектурний паспорт забудови та затвердити його в установленому порядку

висаджувати дерева згідно з архітектурним паспортом забудови

доглядати за зеленими насадженнями

улаштовувати клумби та висаджувати на них квіти згідно з архітектурним паспортом забудови

білити бордюри, стовбури дерев, прибирати бруд, опале листя , дорожнє сміття

розчищати сніг на пішохідних тротуарах біля будинку та з дахів будівель, при ожеледиці посипати тротуари доріжки піском

ремонтувати пішохідні тротуари згідно з архітектурним паспортом забудови

утримувати в санітарному стані фасади, зовнішні паркани, будівні елементи (двері, віконні рами, вітрини) згідно з архітектурним паспортом забудови

улаштувати вуличне освітлення по периметру забудови

вивіз сміття проводити згідно з укладеними договорами на вивіз твердих побутових відходів.

Перелік додатків до Правил благоустрою Сергіївської селищної громади

 1. Порядок отримання ордеру на проведення земельних робіт

 2. Перелік закріплених територій за організаціями, підприємствами та закладами.

 3. Порядок отримання ордеру на видалення дерев, чи скелетної розчистки крони дерев.

 4. Перелік статей адміністративного кодексу України, пов’язаних з порушеннями санітарного стану.

 5. Перелік посадових осіб уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення.