846466dc7144fcb0d1eb222a6933747b.jpg
8cef9c6859e40aea6f8d7be8f90029c4.jpg
b08e3c455d7eda7aa543693f99006173.jpg
Регуляторна політика

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Сергіївської селищної ради «Про внесення змін в Положення та встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території смт.Сергіївка на 2014 рік»

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Сергіївської селищної ради «Про затвердження Положення та встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Сергіївської селищної ради на 2014 рік» підготовлено згідно із вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

Спосіб надання фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями зауважень та пропозицій:

Зауваження та пропозиції до регуляторного акту надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями виключно у письмовій формі з їх обґрунтовуваннями Сергіївської селищної ради.

Строк протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань – один місяць з дня оприлюднення про цей регуляторний акт на офіційному веб-сайті Сергіївської селищної ради.

 

1. Визначення та аналіз проблеми, на вирішення якої спрямований нормативно-правовий акт

З 01.01.2013 року введено податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, який регулюється ст.265 Податкового кодексу України.

На виконання вимог Податкового кодексу України та з метою забезпечення додаткових надходжень до селищного бюджету, виникла необхідність прийняти рішення, яким запроваджується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Сергіївської селищної ради.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується фізичними та юридичними особами, що є власниками об’єктів житлової нерухомості та залежить від площі зазначених об’єктів.

 

2. Ціль і завдання прийняття регуляторного акта

Проект регуляторного акту спрямований на виконання норм статей 10, 12 та 265 Податкового кодексу України в частині встановлення місцевих податків та зборів.

Основними цілями прийняття регуляторного акту є:

- впорядкування сплати місцевих податків та зборів;

- поповнення дохідної частини селищного бюджету за рахунок надходжень від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

3. Альтернативні способи досягнення поставленої цілі

Можливі такі альтернативні варіанти:

- відхилення рішення про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. У цьому випадку, відповідно до статті 12 Податкового кодексу України, податок справлятиметься із застосуванням мінімальної ставки податку, що призведе до втрат доходів бюджету та не врегулювання питань нарахування та сплати податку на території Сергіївської селищної ради;

- встановлення податку забезпечить виконання вимог Податкового кодексу України та збільшення надходжень до селищного бюджету.

 

4. Механізм вирішення проблеми

Розробка та затвердження рішення Сергіївської селищної ради Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. У Положенні визначаються об’єкт та база оподаткування, платники податку, розмір ставок, порядок обчислення та сплати, а також інші обов’язкові елементи відповідно до Податкового кодексу України.

При прийнятті проекту рішення, регуляторний акт буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Сергіївської селищної ради.

 

5. Очікуванні результати прийняття акта

Прийняття зазначеного проекту рішення забезпечить:

- виконання Сергіївської селищною радою вимог чинного законодавства України у частині місцевих податків та зборів;

- збільшення надходжень до селищного бюджету від сплати місцевих податків та зборів.

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, які виникають у різних груп суб'єктів, на яких поширюється дія цього акту, наведена таблиця аналізу вигод та витрат:

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Суб’єкти господарювання

Прийняття Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Сергіївської селищної ради, офіційне його оприлюднення забезпечить прозорий механізм його справляння

Сплата податку у встановленому обсязі

Населення

Прийняття положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Сергіївської селищної ради, офіційне його оприлюднення забезпечить прозорий механізм його справляння

Сплата податку у встановленому обсязі

Орган місцевого самоврядування

Отримання надходжень до селищного бюджету

Прийняття цього регуляторного акту витрат не потребує

 

6. Показники результативності акта

Показники результативності даного проекту рішення передбачається визначати за наступними критеріями:

- кількість платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- суми надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

7.Термін дії

Термін дії запропонованого регуляторного акта до 01.01.2015 року і чинний до його відміни.

У разі виникнення потреби та у зв’язку із зміною чинного законодавства та за підсумками аналізу відстеження результативності регуляторного акту, вноситимуться зміни до запропонованого регуляторного акта.

8. Відстеження результативності акта

 

Оцінка ефективності запропонованого регуляторного акту буде здійснена за підсумками проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.