846466dc7144fcb0d1eb222a6933747b.jpg
8cef9c6859e40aea6f8d7be8f90029c4.jpg
b08e3c455d7eda7aa543693f99006173.jpg
Програми

Затвердження програми соціально-економічного розвитку

3-ї сесії Сергіївської селищної ради VІ скликання 9

 21 грудня 2010 року

 

«Про Програму соціально-економічного

розвитку смт Сергіївка на 2011-2014 роки»

 

Розглянувши Програму соціально-економічного розвитку смт Сергіївка на 2011-2014 роки, керуючись пунктом 22 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сергіївська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 

  1. Прийняти за основу Програму соціально-економічного розвитку смт Сергіївка на 2011-2014 роки (Додаток №1).

  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань законності, депутатської діяльності, етики, гласності та правопорядку.

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА О.Ю.ШЕЛЕСТЕНКО

Додаток №1 до рішення

Сергіївської селищної ради

№ ____ від 21 грудня 2010 р.

 

 

Програма

соціально-економічного розвитку

смт Сергіївка на 2011-2014 роки

 

1. Вступ.

Програма соціально-економічного розвитку смт Сергіївка на 2011-2014 роки розроблена виконавчим комітетом Сергіївської селищної ради відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного розвитку України», розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.10.2006 р. №504 «Про схвалення Концепції вдосконалення системи прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного розвитку України», з урахуванням вимог Закону України, „Про Державний бюджет України на 2010 рік" та у відповідності до Бюджетного кодексу України.
Основними пріоритетними напрямками роботи необхідно вважати:
- оптимальне забезпечення потреб територіальної громади у якісному
наданні комунальних послуг;
  • створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, санаторно-курортної галузі;
  • врегулювання земельних відносин і екологічної діяльності;

  • соціальний захист населення.

 

2. Сучасна оцінка наявних ресурсів селища Сергіївка.

Аналіз тенденцій становлення та розвитку української держави за роки незалежності свідчить, що Україна опинилась в умовах соціально-економічної кризи.

Проблеми кризового стану держави стосуються як великих, так і малих міст в регіонах України. Проте великі міста, маючи певний виробничий, трудовий, фінансовий потенціал, на сьогодні здатні самостійно вирішувати проблеми виживання. Тому на передньому краю вимирання перебувають саме малі міста та села, які такого потенціалу не мають, що зумовлює накопичення невирішених проблем. В результаті основна працездатна група населення малих міст та сіл – молодь – виїжджає до обласних центрів та столиці, а нерідко – за кордон, рівень смертності населення постійно зростає, триває процес старіння вікового складу населення селища. Як результат, рівень ділової активності невпинно падає, а доходна частина бюджету не дозволяє вирішувати багато нагальних поточних питань життєдіяльності.

Відомо, що основним джерелом формування місцевих бюджетів, забезпечення їхніх мешканців робочими місцями та необхідними соціально-побутовими послугами є ефективно діюча місцева економіка малих міст, сіл, селищ. Тому в умовах загальнодержавної соціально-економічної кризи питання їх відродження та розвитку є першочерговим завданням організації місцевого самоврядування.

Головним засобом стимулювання цих процесів має стати визначення спеціалізації відповідних територіальних громад та розвиток цих територій через ефективне використання внутрішнього ресурсного та науково-виробничого потенціалу. Проте в багатьох містах, селах та селищах більшість підприємств не працює або працює неефективно, а малий та середній бізнес не набув достатнього розвитку, тобто джерела заробляння грошей фактично вичерпані.
На наш погляд, стратегічним засобом переходу від бюджету “виживання” до бюджету “розвитку” є соціально-економічний розвиток через становлення курортно-туристичного бізнесу за умови наявності відповідного потенціалу. В’їзний та внутрішній туризм як вид економічної діяльності є фактором стимулювання фінансово-економічного розвитку селища та регіону в цілому, мобілізації людських ресурсів, стимулом до розвитку сфери послуг.

Окремим видом туризму є санаторно-курортний бізнес, роль якого значно підвищується в умовах ринку. Санаторно-курортний бізнес – це вид діяльності, спрямований на продукування різних послуг і товарів туристичного попиту з метою задоволення широкого кола потреб клієнта, в т. ч. його лікувальних, оздоровчих, культурних і духовних запитів. При цьому вимоги клієнтів щодо комплексу лікувально-оздоровчих та релаксаційних послуг постійно зростають.

Державна туристична адміністрація України приділяє значну увагу розвитку туризму в малих містах України. В її структурі створений окремий департамент розвитку курортів та туристично-рекреаційної сфери, робота якого спрямована на надання санаторно-курортним закладам України реальної практичної допомоги з питань розвитку. Згідно з договором про співпрацю компанії “Український інститут підприємництва” та Державної туристичної адміністрації України щодо розвитку туризму в малих містах України, команда спеціалістів УІП в січні-лютому 2004 р. розпочала роботу над проектом “Наукове обґрунтування можливостей розвитку туристично-рекреаційного бізнесу в смт. Сергіївка Одеської обл.”.

Проведений в рамках даного проекту науковий аналіз дозволяє стверджувати, що смт. Сергіївка володіє потужним рекреаційно-туристичним потенціалом (унікальними погодно-кліматичними умовами, багатими природними ресурсами у вигляді лікувальних грязей Шаболатського / Будацького лиманів, мінеральної води Сергіївського родовища), що сприяло його історичному розвиткові як курорту України, починаючи з 1921 р.

Проте, володіючи високим рекреаційно-туристичним потенціалом, курорт Сергіївка на сучасному етапі займає досить незначне місце на ринку туристичних послуг України. На території курорту функціонують 34 заклади курортно-оздоровчого призначення, найвизначнішими серед яких є санаторії ім. С.Лазо, “Золота Нива”, “Оризонт”, “Сперанца”, реабілітаційний центр “Вікторія”, дитячий санаторій “Сергіївка” та ін. Серед цих закладів можна виділити 8 санаторіїв, туристичний комплекс, близько 14 баз відпочинку та дитячих таборів, які здатні прийняти одночасно 10 000 туристів. За один сезон на курортах Сергіївки своє здоров’я покращують 40 000 осіб з України, Молдови, Білорусі, Росії та інших республік СНД.
Проте при потенційній матеріально-технічній потужності закладів курортно-оздоровчого призначення до надання послуг 100-ти тис. чол. з поповненням бюджетів всіх рівнів, фактична реалізація туристичного потенціалу курорту на теперішній час становить лише близько 40%. Це свідчить про незадовільний і високо сезонний характер діяльності місцевих санаторно-оздоровчих закладів, від чого бюджети всіх рівнів недоотримають додаткових надходжень.
У зв’язку з важким станом економіки селища, в ньому до 2006 року спостерігався від’ємний приріст населення. Так, у 2001 р. його чисельність становила 5,3 тис. мешканців. За десять попередніх років відбулось різке його зменшення – з 9,6 тис. чол. до 5,3 тис. чол., або майже вдвічі.
Кризовий стан Сергіївського селищного житлово-комунального комплексу, як і в більшості інших малих міст, сіл та селищ України, зумовлений високими витратами, відсутністю можливості зниження витрат, пов’язаних із наданням житлових і комунальних послуг, незадовільним фінансовим станом, нерозвиненістю конкурентного середовища і, як наслідок, – високим ступенем зносу основних фондів, неефективною роботою підприємств, великими витратами енергії, води, й інших ресурсів.
Отже, важкий соціально-економічний стан селища, виключна зорієнтованість місцевої галузі на надання санаторно-оздоровчих послуг наряду з високо сезонним характером їхньої роботи, з однієї сторони, та унікальність природно-лікувальних ресурсів Сергіївки, з іншої сторони, свідчать про те, що туристична індустрія має стати пріоритетним напрямком соціально-економічного розвитку селища.

Головним напрямком спеціалізації місцевої туристичної діяльності має бути сучасний лікувально-оздоровчий туризм, який має наступні головні напрямки спеціалізації: 1) лікування/оздоровлення всіх вікових груп населення; та 2) морський відпочинок, переважно дитячий та сімейний. Крім санаторно-курортного бізнесу, окремими напрямками туристичної діяльності, які доцільно та ефективно розвивати в Сергіївці, є оздоровчо-спортивний туризм, культурно-розважальний (фестивального напрямку) та екскурсійний.

Санаторно-оздоровчі заклади Сергіївки мають чимало конкурентних переваг перед аналогічними закладами інших курортів: екологічна чистота території, можливість якісного лікування, оптимальне співвідношення “ціна/якість” послуги санаторно-курортного оздоровлення, побутово-сервісна інфраструктура, мережа культурно-розважальних закладів та закладів громадського відпочинку. Але внаслідок історичного розвитку курорту як молдавського значною проблемою є необізнаність пересічного громадянина України з можливостями відпочинку в його закладах.

Найуспішнішою стратегією розвитку туризму в курорті Сергіївка, як засвідчив проведений експрес-аналіз, є першочергове формування іміджу курорту в цілому як центру якісних та високоефективних лікувально-оздоровчих послуг на туристичному ринку України з подальшим просуванням на цій основі туристичних продуктів окремих санаторно-оздоровчих закладів.

Програма розвитку селища міського типу Сергіївка та його територіальної громади має бути невіддільною від Програми відродження та розвитку санаторно-курортних комплексів даного курорту на 2-3 роки на принципово новій основі. На даний час більшість санаторіїв, на жаль, перебувають в кризовому фінансово-господарському стані. Тому таким закладам потрібна суттєва зовнішня допомога – не тільки фінансова, а і науково-практична та консультаційна.
Заради підвищення обізнаності потенційних клієнтів з цією інформацією, необхідно з залученням фахівців та керівників санаторно-курортних підприємств розробити Комплексну програму формування іміджу курорту Сергіївка в цілому. Першим кроком на шляху розробки такої програми має стати проведення широкомасштабного опитування потенційних відпочиваючих (туристів) на предмет їхньої обізнаності із курортними зонами України та курортом Сергіївка зокрема. Щорічне професійне анкетування має проводитись як на рівні селища, так і на рівні окремих санаторно-курортних закладів.
На даний час спеціалісти компанії УІП разом із Державною туристичною адміністрацією України працюють над розробкою проекту анкетування туристів в різних туристичних центрах України з метою визначення обсягу туристських споживчих витрат в Україні, який планується до впровадження найближчим часом. Дане науково-практичне дослідження дозволить визначити вплив туризму на розвиток інших галузей економіки міст, сіл, селищ, та є надзвичайно важливим з точки зору розробки комплексних програм їхнього соціально-економічного розвитку.

Аналогічно, відділ маркетингу та обслуговування клієнтів кожного окремого санаторно-курортного закладу повинен проводити постійний моніторинг своїх клієнтів – “вхідний” та “вихідний” контроль. Метою цієї роботи є необхідність формування та збільшення кількості постійних (а не одноразових) клієнтів даного закладу, яких задля ефективної його роботи має бути не менше 60-70% від загальної кількості.

Наступним кроком на шляху розвитку туризму в курорті Сергіївка має бути проведення глибокої діагностики її наявного стану, яка включатиме туристичний аудит, проведення відповідних маркетингових досліджень для визначення пріоритетних напрямків розвитку туризму, а також об’єктивну оцінку місцевих цільових проектів, які прямо чи опосередковано стосуються розвитку туризму, на предмет виявлення головних причин, що стримують їх реалізацію на сучасному етапі.
Задля сукупного підвищення ефективності санаторно-курортного бізнесу Сергіївки та відповідного збільшення доходів до селищного бюджету потрібно розробити та впровадити заходи щодо підвищення прибутковості і конкурентоспроможності санаторно-курортних закладів. Програма розвитку санаторно-оздоровчих закладів має стати основою довгострокового майстер-плану розвитку туризму в курорті наряду з розробкою інших першочергових цільових проектів – найбільш привабливих і конкурентноздатних туристичних продуктів.

Паралельно з розробкою майстер-плану розвитку туризму потрібно розробити практичний механізм його реалізації, що є найскладнішим завданням та включає в себе створення і реєстрацію відповідних інституцій, відбір і підготовку молодих спеціалістів, що на професійній основі займатимуться просуванням туристичних продуктів смт. Сергіївка та залучатимуть кошти до селищного бюджету. Обов’язковою умовою цієї комплексної роботи має бути її наукове забезпечення і проведення перспективних наукових досліджень з питань визначення перспектив подальшого розвитку туризму.

Вагомою складовою підвищення ефективності санаторно-курортного бізнесу Сергіївки є розроблення програми формування іміджу та реклами курорту (участь курорту в цілому у виставках, рекламу в засобах масової інформації, на біг-бордах, нанесення назви курорту на дорожні знаки), вивчення досвіду аналогічних курортів України, що працюють від 6 до 12 місяців на рік. Вищезазначену програму слід затвердити як окрему складову програми соціально-економічного розвитку смт Сергіївка.
Таким чином, з метою сталого розвитку курорту Сергіївка послідовно мають реалізовуватись наступні етапи роботи:
1. Наукове обґрунтування можливостей розвитку туристично-рекреаційного бізнесу в смт. Сергіївка Одеської обл. – оцінка потенціалу, проведення аналізу лікувальних факторів Будацького лиману, вивчення дійсного стану туристичної галузі та визначення перспективних напрямків її розвитку. Даний етап роботи вже частково реалізується спеціалістами УІП.

2. Діагностика окремих санаторно-курортних закладів Сергіївки на предмет визначення їхнього потенціалу із послідуючою розробкою програм виведення їх з кризового стану та перспектив розвитку на 2-3 роки. Затвердження цих програм на рівні селища.

3. Розробка виконкомом, депутатським корпусом та керівниками підприємств Програми розвитку санаторно-оздоровчих закладів. Публічний захист програми та її затвердження на сесії селищної ради.

4. Інвестиційна діяльність.

Лише розроблена науково обґрунтована програма розвитку селища міського типу Сергіївка, в першу чергу – через розвиток санаторно-курортного бізнесу, та її реалізація є запорукою сталого ефективного розвитку курорту Сергіївка на ринку туристичних послуг України та відповідної територіальної громади.
Аналіз соціально-економічної ситуації, що склалася протягом 2010 року свідчить, що стратегічні цілі, визначені у програмних документах державного та місцевого рівня поступово виконуються.

 

3. Пріоритети соціально-економічного розвитку смт. Сергіївка на 2011-2014 роки.
Головною метою стратегічного плану соціально економічного розвитку смт. Сергіївка на 2011-2014 роки буде поліпшення ситуації по розвитку і удосконаленню інфраструктури селища, підвищення соціальних стандартів життя населення шляхом забезпечення стабільного розвитку економіки селища.
У 2011-2014 роках триватиме реалізація заходів реформування і розвитку житлово-комунального господарства смт. Сергіївка на період до 2012 року. Проводитиметься робота щодо вдосконалення конкурентних відносин в житловому господарстві, запровадження механізмів залучення інвестицій, удосконалення організаційної системи функціонування житлово-комунального господарства.
За рахунок коштів бюджету територіальної громади буде здійснюватись благоустрій селища, капітальний ремонт житлового фонду, продовження програми газифікації селища, капітальний ремонт доріг.
В сфері благоустрою планується розробка проекту об'єкта масового відпочинку для населення та відпочиваючих.

 

4. Виконання бюджетних зобов'язань.

За рахунок коштів територіальної громади у поточному році ведуться роботи по капітальному ремонту житлового фонду селища, реконструкція водопровідних мереж.

Важливою складовою частиною соціально-економічного розвитку селища є розвиток малого підприємництва.

В даній галузі основним пріоритетним напрямком слід вважати постійний контроль за повнотою надходжень податків та зборів, орендної плати за майно та землю, власних надходжень до спеціального фонду селищного бюджету.
Одержання додаткових надходжень за рахунок продажу землі для по­повнення бюджету розвитку.

Ефективне використання бюджетних коштів та економія енергоносіїв.

Залучення додаткових коштів до бюджету селища і на виконання цільових програм шляхом отримання доброчинних внесків, грандів, позичок та запозичень відповідно до чинного законодавства.

 

5. Житлово-комунальне господарство та благоустрій.

Основним пріоритетом роботи Сергіївської селищної ради в даному напрямку є розроблення програми реформування комунального підприємства «УКГ смт Сергіївка» та її затвердження на сесії Сергіївської селищної ради.

Вищезазначеною програмою передбачається вивчення питання щодо скорочення кількості працівників КП «УКГ смт Сергіївка», що не відповідають своїй посаді, в тому з числа працівників ІТР, вивчення досвіду найближчих сусідів смт Затока та Миколаївка. Вважати доцільним створення робочої групи щодо вивчення даної проблеми.

Щодо капітальних робіт в галузі житлово-комунального господарства – запланувати проведення робіт з ремонту житлового фонду смт Сергіївка за рахунок бюджету селища, таких як забезпечення проведення ремонтних робіт на інженерних мережах в багатоповерхових будинках, продовження робіт щодо реконструкції мереж освітлення вулиць, налагодження контролю за дотриманням Правил благоустрою території селища, до порушників Правил використовувати засоби адміністративного впливу.
Продовжити проведення робіт по капітальному ремонту автошляхів, реконструкції вулиць та тротуарів селища.

 

Завдання

Відповідальні

Термін

Джерело фінансування

1.

Розробка генерального плану забудови смт Сергіївка

Виконком, селищна рада

2011-2013 р.р.

Селищний бюджет, залучені кошти

2.

Капітальний ремонт систем житлово-комунального господарства відповідно до додатку №2

Виконком, КП «УКГ смт Сергіївка»

2011-2014 р.

Селищний

бюджет

3.

Розробка проекту парка відпочинку (вул. Гагаріна, вул. Чорноморська)

Виконком

2011р.-2012р

Селищний бюджет, залучені кошти

4.

Будівництво та облаштування дитячих та спортивних майданчиків біля житлових будинків

Виконком, КП «УКГ смт Сергіївка»

2011-2013 р.р.

Селищний бюджет

5.

Реконструкція, ремонт мереж освітлення смт Сергіївка (вул. Набережна, вул. Набережна Ротерхема, міст через Будакський лиман).

 

Виконком, КП «УКГ смт Сергіївка»

2011-2013 р.р.

Селищний бюджет

6.

Капітальний ремонт доріг та тротуарів

Виконком

Щорічно

Селищний бюджет, залучені кошти

7.

Будівництво бювету в центрі селища.

Виконком

2011-2012 р.р.

Селищний бюджет, залучені кошти

8.

Розробка проектно-кошторисної документації з капітального ремонту мосту через Будацький лиман та капітальний ремонт мосту

Виконком

2011-2012 р.р.

Селищний бюджет, залучені кошти

9.

Розробка проекту газопроводу низького тиску в смт Сергіївка

Виконком

2011-2012 р.р.

Селищний бюджет, залучені кошти

10.

Закупівля нової комунальної техніки для КП «УКГ смт Сергіївка»

Виконком, КП «УКГ смт Сергіївка»

2011-2012 р.р.

Селищний бюджет

11.

Завершення реконструкції будівлі Сергіївської амбулаторії

Виконком

2011 р.

Селищний бюджет, залучені кошти

12.

Благоустрій та озеленення скверів та місць відпочинку

Виконком

Щорічно

Селищний бюджет

13.

Створення скверу на набережній селища

Виконком

І квартал 2011 року

Селищний бюджет

14.

Капітальний ремонт дитячого містечка (реставрація казкових персонажів, їх фарбування, ремонт туалету)

Виконком

Щорічно

Селищний бюджет

15.

Встановлення урн в місцях масового відпочинку населення та біля лавок

Встановлення декоративних ліхтарів

Виконком, КП «УКГ смт Сергіївка»

2011 рік

Селищний бюджет

16.

Будівництво фонтанів та реконструкція існуючих фонтанів

Виконком

2011-2014 роки

Селищний бюджет, залучені кошти

17.

Встановлення знаків з назвами вулиць, номерами будинків, створити єдину карту смт Сергіївка з розміщенням санаторіїв, пансіонатів, баз відпочинку тощо.

Виконком

2011-2013 роки

Селищний бюджет

18.

Поновлення роботи радіовузлу в смт Сергіївка

Виконком

2011 рік

Селищний бюджет

 

6. Молодіжна та сімейна політика.
Полягає в забезпеченні оптимальної діяльності закладів дошкільного і шкільного навчання. Що включає в себе проведення наступних заходів:

 

2

Завдання

Відповідальні

Термін

Джерело фінансування

1.

Підтримка програм ЗОШ №8, Сергіївської спортивної школи.

Виконком

Щорічно

Селищний бюджет

2.

Проведення заходів святкування державних свят та знаменних дат

Виконком

Постійно

Селищний бюджет

3.

Організація спортивних турнірів, спартакіад для учнів та молоді.

Виконком

Щорічно

Селищний бюджет

7. Соціальний захист населення і забезпечення громадського порядку.

Полягає в виділенні коштів на надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим, багатодітним сім'ям та пільговому контингенту. Виділення коштів з надання матеріальної допомоги ветеранам ВВВ у зв'язку зі святами. Надання матеріальної допомоги інвалідам дитинства до Дня інваліда. Матеріальної допомоги мешканцям смт Сергіївка на поховання, лікування при тяжкому матеріальному становищі. Матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям, батьки яких позбавлені батьківських прав. Матеріальної допомоги батькам, робітникам бюджетних установ, для їх дітей випускників.
Організація харчування учнів із малозабезпечених сімей та звільнення від сплати батьків в дошкільних установах комунальної власності.

Виділення грошової допомоги за участь в обласних та районних конкурсах. За участь в молодіжних фестивалях.

Надання адресної допомоги по сплаті за електроенергію та оплату комунальних послуг.

Виділення коштів з виконання Програми підтримки Сергіївського селищного відділення міліції.

Кошти за рахунок місцевого бюджету виділяються пільговому контингенту смт Сергіївка, на який розповсюджується дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантіях їх соціального захисту, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною» - з розрахунку 4 балони скрапленого газу на 1 людину за рік. Також за рахунок місцевого бюджету виділяються кошти на поховання учасників Великої Вітчизняної війни, надається пільга на продукти харчування в розмірі 20%, та проводиться щорічний медичний огляд.

8. Інші напрямки діяльності.

 

Співпраця в рамках Асоціації міст України та Спілки енергоощадних міст, західноукраїнського регіонального навчального центру ( ЗУРНЦ).

Підтримка та налагодження партнерських зв'язків з іншими містами України та за кордоном.

Підтримка громадських організацій міста, участь у спільних проектах по розвитку громадського суспільства, основ місцевого самоврядування та
самоорганізації населення.

 

Секретар селищної ради Г.О.Таран