846466dc7144fcb0d1eb222a6933747b.jpg
8cef9c6859e40aea6f8d7be8f90029c4.jpg
b08e3c455d7eda7aa543693f99006173.jpg
Програми

Затвердження Програми по роботі з обдарованою молоддю

Рішення35-їпозачерговоїсесіїСергіївськоїселищноїрадиVскликання

36915лютого2013року

«Про цільову програму

«Робота з обдарованою молоддю

на 2013-2015 роки по Сергіївській

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 8

м. Білгород-Дністровського Одеської області»

Розглянувши цільову програму «Робота з обдарованою молоддю на 2013-2015 роки по Сергіївський загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 8 м. Білгород-Дністровського Одеської області»,, згідно рішення виконавчого комітету від 31 січня 2013 року № 20 та керуючись п.8, ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сергіївська селищна рада, -

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити цільову програму «Робота з обдарованою молоддю на 2013-2015 роки по Сергіївський загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 8 м. Білгород-Дністровського Одеської області» (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічної політики та ринкових відносин Сергіївської селищної ради (Шевченко О.П.)

 

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА О.Ю.ШЕЛЕСТЕНКО

 

Додаток до рішення Сергіївської селищної ради від 15 лютого 2013 року №369

ЦільоваПрограмароботизобдарованоюмолоддю на2013-2015рокипоСергіївськійзагальноосвітнійшколіІ-ІІІступенів8

м.Білгород-ДністровськогоОдеськоїобласті

Програмаспрямована на забезпечення формування інтелектуального та творчого розвитку дітей та молоді у смт. Сергіївка шляхом створення оптимальних умов для виявлення обдарованої молоді з числа учнів школи та надання підтримки в формуванні та розвитку потенціалу (інтелектуального та творчого), самореалізації та успішної подальшої соціалізації і профорієнтації після закінчення школи. Цільова Програма роботи з обдаровую молоддю по ЗОШ І-ІІ-ІІІ ст. № 8 розроблена за ДЕРЖАВНОЮ ЦІЛЬОВОЮ ПРОГРАМОЮ роботи з обдарованою молоддю на 2007—2010 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. N 1016 .

Мета та основні завдання Програми.

Метою Програми є виявлення та надання можливості підтримки обдарованої молоді у інтелектуальному, духовному і фізичному розвитку та самореалізації.

Завданнями Програми є:

 • визначення основних напрямів роботи з обдарованими дітьми, впровадження інноваційних методів роботи;

 • підвищення соціального статусу обдарованих дітей;

 • надання можливості обдарованим дітям подальшого навчання та успішної реалізації своїх можливостей;

Шляхи і способи розв’язання проблеми:

Виконання Програми забезпечується на рівні Сергіївської селищної ради та ЗОШ І-ІІ-ІІІ ст. № 8.

На рівні Сергіївської селищної ради передбачається:

 • організація роботи з громадськістю із створення у селищі сприятливих умов для розвитку та самореалізації обдарованих дітей та молоді у різних напрямках;

 • фінансування Програми роботи з обдарованою молоддю;

 • забезпечення наступності в роботі з обдарованою молоддю між загальноосвітньою школою, школою мистецтв та спортивною школою селища;

 • формування та впровадження через сесію селищної Ради системи соціальної підтримки і заохочення обдарованих дітей і молоді.

На рівні ЗОШ І-ІІ-ІІІ ст. № 8 передбачається:

 • створення на основі моніторингових досліджень банку даних обдарованих дітей;

 • проведення загально шкільних та участь у міських олімпіадах, конкурсах, турнірах і фестивалях і творчих змаганнях;

 • випробування і запровадження сучасних методик виявлення, навчання та виховання обдарованої молоді та надання їй соціально-педагогічної підтримки

 • розроблення навчальних програм та технічних засобів навчання, видання методичних розробок, упровадження спецкурсів та факультативів, спрямованих на розвиток здібностей обдарованих дітей;

 • активне залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності в гуртках, філіях Малої академії наук, тощо;

 • підготовка та перепідготовка і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, які працюють з обдарованою молоддю.

Очікувані результати, ефективність Програми:

Виконання Програми дасть змогу:

 • сформувати у школі та селищі систему виявлення і відбору обдарованих дітей і молоді та надання їй соціально-педагогічної підтримки;

 • надання можливості самореалізації та самовдосконалення у різних галузях науки та творчості дітей і молоді селища;

 • стимулює розробку та впровадження у діяльність зі школярами інноваційних технологій та підвищення статусу педагогічної діяльності;

 • підвищити рівень професійної компетентності педагогічних працівників у визначенні методів, форм, засобів та технологій навчання і виховання обдарованих дітей і молоді;

 • розробити дієвий механізм стимулювання обдарованих дітей і молоді, педагогічних працівників, які проводять роботу з нею.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми буде здійснюватись в межах місцевого бюджету та інших, передбачених Законом джерел, які мають детально розроблятися та затверджуватися щорічно.

 

 

Додаток 1 до Програми

Очікувані результати

з виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою

молоддюдо2015року

 

Найменування завдання

Значення показника

Виконавці

за роками

2013

2014

2015

Проведення семінару-практикуму для класних керівників «Виявлення обдарованих дітей та подальша робота з ними»

ЗВР, шкільний психолог, соціальний педагог

+

+

+

Складання банку даних «Обдаровані діти»

класні керівники, вчителі-предметники, керівники гуртків

+

+

+

Поповнення в учбових кабінетах куточків «На допомогу учню-досліднику»

Завідуючі кабінетами

+

+

+

Використання інформації через електронну мережу Інтернет про роботу з обдарованою молоддю

Адміністрація школи

+

+

+

Упровадження інноваційних підходів до організації науково-пошуковою роботи учнів школи.

Педагогічний колектив школи

+

+

+

Розробка і впровадження в роботу рейтингу позакласної діяльності учнів

ЗВР

+

+

+

розроблення і провадження в роботу рейтингу учбової діяльності учнів

ЗНВР

+

+

+

Удосконалення навчального плану, пошук доцільних та обґрунтованих резервів навчального часу

ЗНВР

+

+

+

Подальший розвиток і вдосконалення самостійної роботи, спрямованої на розвиток і самореалізацію педагогів в умовах роботи з обдарованою особистістю

ЗНВР

+

+

+

Забезпечення навчально-матеріальною базою кабінет інформатики, бібліотеки та читального залу науковою, художньою, методичною літературою, посібниками, словниками, енциклопедіями, відеоаудіозаписами, комп’ютерними програмами тощо

Адміністрація школи, завідуючі кабінетами

+

+

+

Створення особистісно зорієнтованої системи авторської концепції виховної роботи «7 – «Я»

ЗВР

 

+

+

Впровадження в роботу з педагогічним колективом, учнями, батьківською громадськістю концепції особистісно зорієнтованого виховання 7 – «Я»

   

+

+

Відпрацювання організаційних і психолого-педагогічних заходів із удосконалення програми розвитку творчої обдарованості учнів

ЗВР

+

+

+

Розробка власної ВЕБ-сторінки школи за допомогою учнів

Керівники 4ніду4ту

+

+

+

Передплата періодичної преси

Завідуюча бібліотекою

+

+

+

Забезпечення не менш ніж 80% залучення школярів у гуртки, секції, клуби за інтересами, які діють у школі та у селищі

Класні керівники, керівники гуртків та секцій

+

+

+

Створення банку даних щодо залучення учнів у позакласну та позашкільну діяльність

ЗВР

+

+

+

Організація зустрічей з цікавими людьми

ЗНВР

+

+

+

Взяти участь у інтелектуальних конкурсах:

 • предметних олімпіадах різного рівня;

 • всеукраїнських заочних олімпіадах, конкурсах, турнірах;

 • олімпіадах з математики, фізики, хімії, англійської мови, історії,програмування;

 • міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»;

 • Інтелектуальних іграх «Левеня», «Колосок», «Кришталева сова»;

 • Міжнародному конкурсі знавців української мови ім.. П. Яцика

ЗНВР

+

+

+

Забезпечити участь учнів школи у секціях МАН

ЗНВР

+

+

+

Впроваджувати в виховну роботу школи творчі заходи:

 • Фестиваль мистецтв «Зоряний дощ»;

 • Фестиваль досягнень учнів «Шкільний Олімп»;

Адміністрація школи, керівники секцій, класні керівники

+

+

+

Взяти участь в обласних творчих конкурсах:

 • екологічних агітбригад;

 • КВК;

 • Агітбригад по формуванню здорового способу життя;

 • Агітбригад ЮІР;

 • Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Чисті роси»;

 • Міжміському фестивалі «Пісенний дивосвіт»

 • Всеукраїнських конкурсах молодих виконавців.

ЗВР, керівники гуртків

+

+

+

Прийняти участь у міських та обласних спортивних змаганнях:

 • чемпіонати з різних видів спорту;

 • «Старти надій»;

 • Змагання на приз клубу «Шкіряний м’яч»;

Керівники гуртків і секцій

+

+

+

Організувати роботу клубу вихідного дня «Обрії дитинства»

ЗВР

+

+

+

Забезпечити діяльність виховних програм:

 • «Рівний-рівному»;

 • «Школа Лідера»;

 • «Школа проти Сніду»

Соціальний педагог школи

 

 

+

 

 

+

 

 

+

Організувати роботу гуртка журналістики та забезпечити випуск шкільної газети «Велика перерва»

Педагог-організатор

+

+

+

 

Організація персональних виставок учнів:

 • художня школа;

 • ручна праця;

 • творчі наробки

Керівники гуртків

+

+

+

Розробити і впровадити в роботу програми індивідуального розвитку особистості з:

 • інформатики;

 • англійської мови;

 • української філології;

 • історії;

 • вокалу;

 • екології;

 • художнього мистецтва

 

 

Місошник С. М.

Шинкаренко В.М.

Арістенко Р. І.

Рубанович А. П.

Буга Т.В.

Васелінга О.Г.

Візниця Н. Р.

 

+

 

+

 

 

+

 

Додаток 2 до Програми

Кошторис

до цільової Програми роботи з обдарованою молоддю

по Сергіївській ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 на 2013 рік

№ з\п

Статті

Розрахунок

Сергіївська селищна рада

Всього

1

Впровадженняінноваційнихтехнологій:

обладнання ( мультимедійні засоби, запчастини);

 

 

2500

 

 

 

2500

 

 

 

 

2500

2

Художньо-естетичнийрозвиток

 • костюми для хореографічного колективу;

 • костюми для команди КВК;

 • костюми для

агітбригади «Чайка»

 

 

20 учасників х 150,0 = 3000

10 учасників х 200 = 2000

7х 200=1400

 

 

 

 

3000

 

2000

1400

 

 

 

 

 

 

 

6400

3

Фізичнийрозвиток

-спортивне обладнання

 

10 000

 

10 000

 

10 000

4

Екологія і туризм:

 • туристичні палатки;

 • спальні мішки;

 

 • - туристичне

 • обладнання;

 

10 палаток х 300 = 3000

20 спальників х 200 = 2000

4000

 

 

3000

 

2000

4000

 

 

 

 

 

9000

5

Розвитокшкільноїбібліотеки:

 • - періодичні видання за напрямками виховної робот

- придбання відеотеки за шкільною програмою

 

 

 

 

1300

2500

 

 

 

 

1300

2500

 

 

 

 

 

3800

6

Стипендіяселищногоголовидляобдарованихдітейусферах:

 • - науки:

 • - переможці олімпіад

 • (обласних);

 • - переможці олімпіад

 • (міських);

 • - переможці конкурсів знавців української мови;

- відмінники навчання; - переможці інтелектуальних конкурсів МАН

 • Обласні;

 • Міські;

- Переможці в області культури та спортивних змагань

2 стипендії х 100 грн х 12 місяців = 2400

7х200=1400

 

13х100=1300

 

 

2х100=200

 

25 х150= 3750

70 х30=2100

1х200=200

1х150=150

 

50х100=5000

 

 

 

 

2400

1400

 

1300

 

 

200

 

 

3750

2100

200

150

 

5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16500

 

Разом:

   

48200

Додаток 3 до Програми

Кошторис

до цільової Програми роботи з обдарованою молоддю

по Сергіївській ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 на 2014 рік

№ з\п

Статті

Розрахунок

Сергіївська селищна рада

всього

1

Впровадженняінноваційнихтехнологій:

обладнання ( мультимедійні засоби, запчастини);

 

 

 

3000

 

 

 

3000

 

 

 

3000

2

Художньо-естетичнийрозвиток

 • костюми для хореографічного колективу;

 • костюми для команди КВК;

 • костюми для

агітбригади «Чайка»

 

 

20 учасників х 150,0 = 3000

10 учасників х 200 = 2000

7х 200=1400

 

 

 

 

3000

 

2000

1400

 

 

 

 

 

 

 

6400

3

Фізичний розвиток

-спортивне обладнання

 

10 000

 

10 000

 

10 000

4

Екологія і туризм:

- туристичні палатки;

- спальні мішки;

 • - туристичне обладнання

 

10 п х 300 = 3000

2000

20 сп х200=4000

 

3000

2000

4000

 

 

 

9000

5

Розвитокшкільноїбібліотеки:

 • - періодичні видання за напрямками виховної роботи

- придбання відеотеки за шкільною програмою

 

 

 

 

1300

 

2500

 

 

 

 

1300

 

2500

 

 

 

 

 

 

3800

6

Стипендіяселищногоголовидляобдарованихдітейусферах:

 • - науки:

 • - переможці олімпіад

 • (обласних);

 • - переможці олімпіад

 • (міських);

 • - переможці конкурсів знавців української мови;

- відмінники навчання; - переможці інтелектуальних конкурсів

МАН:

 • Обласні;

 • Міські;

- Переможці в області культури та спортивних змагань

2 стипендії х 100 грн х 12 місяців = 2400

10х200=2000

 

15х100=1500

 

 

2х100=200

 

 

27 х150= 4050

80 х30=2400

 

 

2х200=400

4х150=600

60х100=6000

 

 

 

2400

2000

 

1500

 

 

200

 

4050

2400

 

 

400

600

6000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19550

 

Разом:

   

51 750

 

Додаток 4 до Програми

Кошторис

до цільової Програми роботи з обдарованою молоддю

по Сергіївській ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 на 2015 рік

№ з\п

Статті

Розрахунок

Сергіївська селищна рада

всього

1

Впровадженняінноваційнихтехнологій:

обладнання ( мультимедійні засоби, запчастини)

 

 

 

3500

 

 

 

3500

 

 

 

3500

2

Художньо-естетичнийрозвиток

 • костюми для хореографічного колективу;

 • костюми для команди КВК;

 • костюми для

агітбригади «Чайка

 

 

20 учасників х 150,0 = 3000

10 учасників х 200 = 2000

7х 200=1400

 

 

 

3000

 

2000

1400

 

 

 

 

 

 

 

6400

3

Фізичний розвиток

-спортивне обладнання

 

10 000

 

10 000

 

10 000

4

Екологія і туризм:

 • туристичні палатки;

 • спальні мішки;

- туристичне обладнання

 

10 п х 300 = 3000

20 с х 200 = 2000

4000

 

3000

2000

4000

 

 

 

9000

5

Розвитокшкільноїбібліотеки:

 • - періодичні видання за напрямками виховної роботи

- придбання відеотеки за шкільною програмою

 

 

 

 

1300

 

2500

 

 

 

 

1300

 

2500

 

 

 

 

 

 

3800

6

Стипендіяселищногоголовидляобдарованихдітейусферах:

 • - науки:

 • - переможці олімпіад

 • (обласних);

 • - переможці олімпіад

 • (міських);

 • - переможці конкурсів знавців української мови;

- відмінники навчання; - переможці інтелектуальних конкурсів

МАН:

 • Обласні;

 • Міські;

- Переможці в області культури та спортивних змагань

2 стипендії х 100 грн х 12 місяців = 2400

12х200=2400

 

17х100=1700

 

 

3х100=300

 

 

29 х150= 4350

83 х30=2490

 

 

4х200=800

6х150=900

70х100=7000

 

 

 

2400

2400

 

1700

 

300

 

 

4350

2490

 

 

800

900

7000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 340

 

Разом:

   

55040

Секретарселищноїради Г.О.Таран