846466dc7144fcb0d1eb222a6933747b.jpg
8cef9c6859e40aea6f8d7be8f90029c4.jpg
b08e3c455d7eda7aa543693f99006173.jpg
Програми

Затвердження Програми про розвиток фізичної культури та спорту

Рішення 35-ї позачергової сесії Сергіївської селищної ради V скликання 371

від 15 лютого 2013 року

«Про Програму розвитку фізичної

культури та спорту в смт. Сергіївка

на 2013-2016 роки»

Розглянувши Програму розвитку фізичної культури та спорту в смт Сергіївка на 2013-2016 роки, згідно рішення виконавчого комітету від 31 січня 2013 року № 19 та керуючись п.8, ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», Сергіївська селищна рада, -

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку фізичної культури та спорту в смт. Сергіївка на 2013-2016 роки (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічної політики та ринкових відносин Сергіївської селищної ради (Шевченко О.П.)

 

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА О.Ю. ШЕЛЕСТЕНКО

 

 

Додаток до рішення Сергіївської селищної ради від 15 лютого 2013 року № 371

 

ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури та спорту

в смт. Сергіївка на 2013-2016 роки

І. Стан та проблеми реалізації державної політики

у сфері фізичної культури та спорту

Реалізація державної політики протягом останніх років обумовила певні позитивні зміни у сфері фізичної культури і спорту. Зокрема збережена ефективна система спортивних заходів, зростає кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості. Спортсмени селища досягають обласного, всеукраїнського рівня.

Проте досягнутий рівень розвитку фізичної культури не забезпечує оптимальної рухової активності кожної людини впродовж усього життя, поліпшення стану здоров'я, профілактики захворювань та фізичної реабілітації.

Програма розвитку фізичної культури і спорту в селищі на 2013-2016 роки розроблена з метою створення умов для реалізації державної політики у сфері зміцнення здоров'я населення засобами фізичної культури і спорту.

Необхідно більше уваги привернути керівникам підприємств, санаторіїв, профспілковим комітетам оздоровчих установ, щодо фінансової підтримки розвитку фізичної культури і спорту, створення належних умов працюючим, будівництва сучасних спортивних споруд, ігрових майданчиків, тренажерних залів.

II. Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування моделі розвитку фізичної культури і спорту в селищі.

Для досягнення мети Програми необхідно вирішити такі основні завдання:

 • забезпечення об'єднання зусиль у розвитку фізичної культури і спорту органів місцевого самоврядування із заінтересованими громадськими та приватними організаціями, установами, широкими верствами населення;

 • сформувати у населення сталі традиції та мотивації щодо фізичного виховання і спорту для всіх як важливих чинників забезпечення здорового способу життя;

 • удосконалити форми залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем їх навчання, роботи та у місцях масового відпочинку;

 • створювати умови для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки до складу національних збірних команд з видів спорту;

 • забезпечити будівництво за підтримки органів місцевого самоврядування, установ і організацій сучасних спортивних споруд, належне їх обладнання та використання.

III. Напрямки виконання Програми

Виконання Програми здійснюється за такими напрямками:

1. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота:

 • фізичне виховання у закладах дошкільної, загальноосвітньої;

 • спорт для всіх за місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян;

 • фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота серед інвалідів.

2. Розвиток олімпійського спорту:

 • дитячо-юнацький спорт;

 • спорт вищих досягнень;

 • спорт ветеранів.

3. Система забезпечення розвитку фізичної культури і спорту:

 • нормативно-правове забезпечення;

 • кадрове забезпечення;

 • матеріально-технічне забезпечення;

 • фінансове забезпечення;

 • наукове забезпечення;

 • медичне забезпечення;

 • інформаційно-пропагандистське забезпечення;

 • міжнародна діяльність.

ІV. Фінансове забезпечення виконання Програми

Програма виконується за рахунок коштів місцевого бюджету, а також позабюджетних джерел, включаючи власні ресурсипідприємств, установ і організацій, профспілкових комітетів, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, вітчизняних та іноземних інвесторів, власні кошти громадян.

V. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

 • формування моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах шляхом об'єднання зусиль заінтересованих державних, громадських, приватних організацій та широких верств населення;

 • запровадження доступних, якісних та різноманітних форм оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних та спортивних послуг для різних груп населення;

 • збільшення кількості дітей, що займаються в ДЮСШ та населення, яке регулярно використовує засоби фізичної культури і спорту для проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя;

 • удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі у змаганнях різного рівня;

 • збільшення ресурсного забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, залучення позабюджетних коштів, формування мережі сучасних спортивних споруд для масового спорту та спорту вищих досягнень.

VI. Основні заходи щодо напрямків виконання Програми

Фізичне виховання і фізкультурно-оздоровча робота у навчально-виховній сфері.

Фізичне виховання у навчально-виховній сфері як складова частина загальної системи освіти має закласти основи комплексного підходу до формування в учнівської молоді потреби у зміцненні здоров'я засобами фізичної культури та спорту. Координація дій, сумісні заходи з вчителями фізичного виховання системи освіти селища, міста, району.

Збільшення обсягу рухової активності дітей та учнів і студентів.

Підвищення якості навчального процесу з фізичного виховання, забезпечення його висококваліфікованими кадрами.

Використання бюджетного та позабюджетного фінансування процесу фізичного виховання у навчальних закладах.

Удосконалення матеріально-технічного забезпечення з урахуванням сучасного економічного становища.

Заходи:

1.Створити умови для регулярного проведення у навчальних закладах днів здоров'я, багатоступеневих спортивно - масових змагань в режимі навчання та позакласній роботі, фізкультурних свят.

2.Забезпечити у дошкільному закладі проведення щоденних занять з фізичної культури, особливо з тим, що мають відхилення за станом здоров'я.

3.Відповідно до Державних тестів і нормативів фізичної підготовленості забезпечити щорічне тестування вихованців дошкільного закладу освіти, учнів загальноосвітньої школи.

4.Організувати додаткові заняття з фізичної культури з тими категоріями тестованих, що виконали нормативи з оцінкою 3,2,1.

5. Організувати змагання серед учнів загальноосвітньої школи №8, шкіл міста і Білгород-Дністровського району.

6. Забезпечити залучення до занять фізичною культурою і спортом на пільгових умовах дітей - сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей-інвалідів, дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей.

Фізкультурно-оздоровча робота у виробничій, соціально-побутовій

та реабілітаційно-рекреаційній сферах.

Головними завданнями вдосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій, соціально-побутовій і рекреаційній сферах є створення сприятливих умов для задоволення потреб працівників, широких верств населення у збереженні здоров'я, змістовному дозвіллі та активному відпочинку.

Основними напрямками, що забезпечують збереження і подальший розвиток фізкультурно- оздоровчої роботи у виробничій, соціально-побутовій і рекреаційній сферах є:

 • вжиття заходів до збереження існуючої матеріально-технічної бази фізичної культури і спорту, контроль за її використанням за призначенням;

 • збереження та розвиток існуючої мережі фізкультурно-оздоровчих закладів, залучення дітей та підлітків до здорового дозвілля, профілактики правопорушень, надання їм відповідної організаційної, методичної допомоги, контроль за їх використан­ням за призначенням.

Заходи:

1. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності:

- створювати умови для післятрудового відпочинку.

2. Забезпечити збереження інфраструктури фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, мережі ДЮСШ, утримання, ремонт.

3.Проводити матчеві зустрічі зі спортивними колективами других міст, областей, країн.

4.Реконструювати та обладнати вздовж узбережжя майданчики для пляжного волейболу, бадмінтону та інших видів спорту та туризму, пункти прокату спортивного інвентарю та обладнання.

5.Організувати в літній період школи здоров'я, водно - спортивні свята, змагання з орієнтування, туризму.

6.Забезпечити проведення селищних змагань, конкурсів та фізкультурно-оздоровчих заходів у місцях масового відпочинку населення.

7.Забезпечити функціонування центрів з фізкультурного здоров'я населення за програмою „Спорт для всіх".

Спортивна діяльність.

Головними пріоритетами спортивної діяльності є збереження і подальше зміцнення позицій спортсменів селища в області та за її межами.

Основними напрямками спортивної діяльності є:

 • забезпечення сприятливих умов для розвитку видів спорту, в яких спортсмени мають реальні можливості досягти високих результатів;

 • збереження і залучення висококваліфікованих спеціалістів, тренерських кадрів;

 • створення ефективної системи соціального захисту та соціальної адаптації спортсменів;

Заходи:

1.Забезпечити розвиток пріоритетних видів спорту, в яких спортсмени селища мають реальні можливості продемонструвати високі спортивні результати на обласних, республіканських, міжнародних змаганнях.

2.Дбати про забезпечення на рівні сучасних вимог підготовки спортсменів для виступів в республіканських та міжнародних змаганнях.

3.Скласти єдиний календар спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів селища.

4.Проводити змагання школярів та студентів.

5.Сприяти установленню спортсменам селища, які показують високі спортивні результати іменних стипендій селищної ради.

VII. Система забезпечення розвитку галузі

Кадрове забезпечення.

Система кадрового забезпечення сфери фізичного виховання, фізичної культури і спорту має визначити стратегію її розвитку в нових соціально-економічних умовах. Вона спрямовується на підвищення діяльності фізкультурно-спортивних організацій, впровадження сучасних наукових досягнень, нових механізмів управління.

Основними складовими системи кадрового забезпечення сфери є:

 • визначення прогнозованих потреб у кваліфікованих спеціалістів галузі;

 • розширення та оновлення професійних знань спеціалістів, які працюють за фахом;

 • підготовка нового покоління кадрів, підвищення їх професіоналізму на всіх рівнях діяльності.

Заходи:

1.Сприяти організації підвищення кваліфікації фізкультурних кадрів.

2.Представляти викладачів фізичного виховання, тренерів, спеціалістів, що плідно працюють в галузі, до нагородження присвоєння почесних звань.

3.Активізувати роботу спеціалістів з медичного контролю за особами, які відвідують заклади фізичної культури і спорту у межах лікувально-профілактичних закладів.

Матеріально-технічне забезпечення.

Головними завданнями матеріально-технічного забезпечення галузі є збереження та подальший розвиток матеріально-технічної бази фізичної культури і спорту на основі поєднання зусиль, можливостей і відповідальності суб'єктів державної та недержавної форм власності.

Основними напрямками реалізації цього завдання є:

 • збереження та реконструкція наявності матеріально-технічної бази галузі;

 • збереження функціонального призначення спортивних об'єктів у разі зміни форм власності;

 • дообладнання фізкультурно-спортивних об'єктів з метою створення умов для надання послуг реабілітаційного та відновлювального призначення;

- створення дієвого механізму залучення коштів з різних джерел для поліпшення утримання та розвитку матеріально-технічної бази галузі.

Заходи:

1.Відповідно до існуючих державних будівельних норм визначити потребу в спортивних спорудах селища та вжити необхідних заходів щодо їх проектування та будівництва.

2.Провести капітальний ремонт спортивних залів ДЮСШ, спортивних майданчиків, стадіону.

3.Спроектувати та розпочати будівництво комплексу для спортивних ігор з місцями для глядачів.

4.Розробити проект, розпочати будівництво спортивних майданчиків на узбережжі моря.

Фінансове забезпечення.

Фінансове забезпечення фізичного виховання, фізичної культури і спорту має ґрунтуватися на раціональному поєднанні державного фінансування з джерелами надходження позабюджетних коштів, створення сприятливих умов для стимулювання залучення юридичних осіб, надходжень від надання платних послуг.

Заходи:

1.Створити фонд сприяння розвитку фізичної культури і спорту в селищі.

2.Передбачити в селищному бюджеті кошти на фінансування заходів Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2016 роки.

 

Секретар селищної ради Г.О.Таран